Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 5 kilder:Rogaland

Suldal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0001)

1892 - 1945

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0002)

1946 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0003)

1964 - 1971

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0004)

1971 - 1977

Dødsfallsprotokollregister (SAST/A-100419/Gga/L0005)

1964 - 1977

register