Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 6 kilder:Rogaland

Time lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0001)

1880 - 1921

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0002)

1922 - 1949

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0003)

1950 - 1962

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0004)

1962 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0005)

1965 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0006)

1970 - 1972

register