Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 5 kilder:Rogaland

Torvestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0001)

1883 - 1931

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0002)

1931 - 1942

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0003)

1943 - 1952

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0004)

1952 - 1959

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0005)

1959 - 1965

register