Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 5 kilder:Rogaland

Vikedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0001)

1910 - 1921

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0002)

1921 - 1932

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0003)

1933 - 1943

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0005)

1929 - 1941

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0004)

1944 - 1959

register