Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:



Rogaland

Vindafjord lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100207/Gg/L0001)

1960 - 1968

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100207/Gg/L0002)

1966 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100207/Gg/L0003)

1970 - 1972

register