Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 29 kilder:Møre og Romsdal

Søre Sunnmøre sorenskriveri

Skifteprotokoll 3A 01

17.08.1799 - 02.07.1806

register

Skifteprotokoll 3A 02

05.02.1800 - 06.05.1807

register

Skifteprotokoll 3A 03

24.07.1806 - 18.03.1812

Skifteprotokoll 3A 04

19.02.1812 - 15.10.1821

register

Skifteprotokoll 3A 05

24.06.1808 - 24.05.1815

Skifteprotokoll 3A 06

25.05.1815 - 11.04.1817

Skifteprotokoll 3A 07

11.10.1816 - 09.07.1819

register

Skifteprotokoll 3A 08

17.10.1821 - 25.03.1826

Skifteprotokoll 3A 09

20.05.1826 - 00.11.1829

register

Skifteprotokoll 3A 10

25.04.1828 - 22.08.1832

Skifteprotokoll 3A 11

11.10.1831 - 01.08.1835

register

Skifteprotokoll 3A 12

11.05.1835 - 24.06.1837

Skifteprotokoll 3A 13

21.09.1836 - 18.07.1840

register

Skifteprotokoll 3A 14

18.06.1840 - 14.04.1845

Skifteprotokoll 3A 15

13.01.1845 - 20.11.1850

register

Skifteprotokoll 3A 16

23.11.1850 - 12.05.1868

register

Skifteregistreringsprotokoll

14.01.1847 - 09.04.1885

Skifteforhandlingsprotokoll

24.07.1845 - 07.10.1850

register

Skifteforhandlingsprotokoll

10.04.1850 - 27.04.1861

register

Skifteforhandlingsprotokoll

01.05.1861 - 07.06.1876

register

Skifteforhandlingsprotokoll

25.02.1864 - 23.01.1880

register

Skifteforhandlingsprotokoll

16.01.1879 - 11.05.1891

register

Skifteforhandlingsprotokoll

07.11.1883 - 28.10.1895

register

Skifteforhandlingsprotokoll

24.04.1893 - 20.06.1902

register

Skifteforhandlingsprotokoll

02.07.1902 - 12.08.1907

register

Skifteutlodningsprotokoll 3A 17

26.05.1868 - 11.12.1875

Skifteutlodningsprotokoll 3A 18

28.01.1876 - 09.05.1889

Skifteutlodningsprotokoll

10.05.1889 - 27.12.1901

register

Skifteutlodningsprotokoll

04.01.1902 - 02.08.1908

register