Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1210 kilder:Østfold

Aremark lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1859 - 1895

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

1896 - 1909

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

1909 - 1921

Dødsfallsprotokoll 4 (Ha 0004)

1922 - 1933

Dødsfallsprotokoll 5 (Ha 0005)

1934 - 1953

register

Askim lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1

1868 - 1905

Berg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

26.02.1841 - 27.09.1912

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

10.01.1913 - 16.07.1923

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

01.08.1923 - 25.06.1934

Dødsfallsprotokoll 4 (Fca 0004)

01.07.1934 - 08.03.1947

register

Borge lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1. (Fba 0001.1)

08.01.1856 - 31.12.1875

Dødsfallsprotokoll 1.2. (Fba 0001.2)

01.01.1876 - 31.12.1881

Dødsfallsprotokoll 2 (Fba 0002)

10.01.1882 - 29.09.1890

Dødsfallsprotokoll 3 (Fba 0003)

03.10.1890 - 30.07.1896

Dødsfallsprotokoll 4 (Fba 0004)

03.08.1896 - 05.03.1904

Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005)

07.03.1904 - 21.12.1905

Dødsfallsprotokoll 6 (Fba 0006)

02.01.1906 - 21.01.1909

Dødsfallsprotokoll 7 (Fba 0007)

02.01.1909 - 25.12.1911

Dødsfallsprotokoll 8 (Fba 0008)

02.01.1912 - 23.01.1915

Dødsfallsprotokoll 9 (Fba 0009)

09.02.1915 - 28.01.1918

Dødsfallsprotokoll 10 (Fba 0010)

11.02.1918 - 24.04.1920

Dødsfallsprotokoll 11 (Fba 0011)

04.11.1920 - 13.09.1926

Dødsfallsprotokoll 12 (Fba 0012)

13.09.1926 - 18.11.1929

Dødsfallsprotokoll 13 (Fba 0013)

15.01.1930 - 06.03.1933

Dødsfallsprotokoll 14 (Fba 0014)

05.03.1933 - 03.06.1940

Eidsberg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll I 1

1908 - 1918

Dødsfallsprotokoll I 2

1918 - 1924

Dødsfallsprotokoll I 3

1924 - 1934

Dødsfallsprotokoll II 1

1920 - 1944

Fredrikstad byfogd

Dødsfallsprotokoll 1

1871 - 1881

Dødsfallsprotokoll 2

1882 - 1892

Dødsfallsprotokoll 3

1893 - 1900

Dødsfallsprotokoll 4

01.05.1900 - 22.06.1905

Dødsfallsprotokoll 5

26.06.1905 - 06.07.1914

Dødsfallsprotokoll 6

06.07.1914 - 10.05.1918

Dødsfallsprotokoll 7

09.05.1918 - 18.06.1922

Dødsfallsprotokoll 8

13.06.1922 - 06.11.1926

Dødsfallsprotokoll 9

08.11.1926 - 16.09.1929

Dødsfallsprotokoll 10

16.09.1929 - 25.11.1931

Dødsfallsprotokoll 11

25.11.1931 - 23.04.1934

Dødsfallsprotokoll 12

23.04.1934 - 19.10.1936

Glemmen lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

01.08.1911 - 17.11.1918

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

18.11.1918 - 10.02.1929

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

16.07.1926 - 13.02.1933

Dødsfallsprotokoll 4 (Fca 0004)

11.02.1929 - 17.10.1935

Dødsfallsprotokoll 5 (Fca 0005)

21.02.1933 - 02.01.1941

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAO/A-10123/H/Ha/Hab/L0001)

1841 - 1863

Dødsfallsprotokoll 2 (SAO/A-10123/H/Ha/Hab/L0002)

1862 - 1880

Dødsfallsprotokoll 3 (SAO/A-10123/H/Ha/Hab/L0003)

1880 - 1891

Dødsfallsprotokoll 4 (SAO/A-10123/H/Ha/Hab/L0004)

23.10.1891 - 18.05.1899

Dødsfallsprotokoll 5 (SAO/A-10123/H/Ha/Hab/L0005)

19.05.1899 - 06.04.1908

Halden byfogd

Dødsfallsprotokoll 1 (Jaa 0001)

26.11.1859 - 02.07.1901

Dødsfallsprotokoll 2 (Jaa 0002)

06.07.1901 - 26.06.1914

Dødsfallsprotokoll 3 (Jaa 0003)

29.06.1914 - 22.07.1918

Dødsfallsprotokoll 4 (Jaa 0004)

23.07.1918 - 26.05.1922

Dødsfallsprotokoll 5 (Jaa 0005)

27.05.1922 - 21.04.1927

Dødsfallsprotokoll 6 (Jaa 0006)

21.04.1927 - 17.05.1932

Heggen og Frøland sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Ja 0001)

02.07.1838 - 04.03.1862

Hobøl lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

1883 - 1916

register

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

1916 - 1941

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

1933 - 1947

register

Idd lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

01.01.1899 - 29.12.1907

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

02.01.1908 - 25.07.1911

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

01.08.1911 - 15.04.1920

Dødsfallsprotokoll 4 (Fca 0004)

15.04.1920 - 31.01.1929

Dødsfallsprotokoll 5 (Fca 0005)

01.01.1929 - 16.01.1933

Dødsfallsprotokoll 6 (Fca 0006)

01.02.1933 - 18.01.1936

Idd og Marker sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1.1. (Haa 0001.1)

22.09.1868 - 06.01.1890

Dødsfallsprotokoll 1.2. (Haa 0001.2)

10.01.1890 - 27.12.1895

Dødsfallsprotokoll 1.3. (Haa 0001.3)

27.12.1895 - 16.03.1905

Dødsfallsprotokoll 1.4. (Haa 0001.4)

01.04.1905 - 25.08.1910

Dødsfallsprotokoll 1.5. (Haa 0001.5)

14.05.1932 - 09.07.1937

Moss byfogd

Dødsfallsprotokoll 1

01.02.1881 - 08.07.1889

Dødsfallsprotokoll 2

15.07.1889 - 14.06.1906

Dødsfallsprotokoll 3

18.06.1906 - 19.10.1914

Dødsfallsprotokoll 4

19.10.1914 - 31.12.1920

Dødsfallsprotokoll 5

01.01.1921 - 08.05.1931

Moss sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

08.05.1931 - 26.01.1943

Onsøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

18.08.1897 - 26.04.1909

register

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

12.05.1909 - 30.08.1911

register

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

02.09.1911 - 19.02.1919

register

Dødsfallsprotokoll 4 (Ha 0004)

20.02.1919 - 23.12.1926

register

Dødsfallsprotokoll 5 (Ha 0005)

27.12.1926 - 31.12.1934

register

Rakkestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fba 0001)

19.08.1899 - 01.09.1907

Dødsfallsprotokoll 2 (Fba 0002)

02.09.1907 - 26.03.1908

Dødsfallsprotokoll 3 (Fba 0003)

31.03.1908 - 17.12.1919

Dødsfallsprotokoll 4 (Fba 0004)

03.01.1920 - 19.07.1931

Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005)

05.08.1931 - 29.12.1941

Rakkestad sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Ja 0001)

14.01.1835 - 29.12.1853

Dødsfallsprotokoll 2 (Ja 0002)

02.01.1854 - 06.05.1860

Dødsfallsprotokoll 3 (Ja 0003)

05.03.1860 - 31.12.1868

Dødsfallsprotokoll 4 (Haa 0004)

09.01.1869 - 24.08.1878

Dødsfallsprotokoll 5 (Haa 0005)

29.08.1878 - 21.12.1892

Dødsfallsprotokoll 6 (Haa 0006)

01.01.1893 - 16.10.1902

Dødsfallsprotokoll 7 (Haa 0007)

12.04.1902 - 28.02.1916

Rygge lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fba 0001)

01.01.1884 - 31.12.1893

Dødsfallsprotokoll 2 (Fba 0002)

01.01.1894 - 31.12.1896

register

Dødsfallsprotokoll 3 (Fba 0003)

01.01.1897 - 25.09.1903

register

Dødsfallsprotokoll 4 (Fba 0004)

02.10.1903 - 23.06.1912

register

Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005)

06.07.1912 - 28.07.1916

register

Dødsfallsprotokoll 6 (Fba 0006)

03.08.1916 - 30.11.1920

register

Dødsfallsprotokoll 7 (Fba 0007)

06.12.1920 - 06.02.1925

register

Dødsfallsprotokoll 8 (Fba 0008)

06.02.1925 - 17.11.1929

register

Dødsfallsprotokoll 9 (Fba 0009)

18.11.1929 - 31.10.1933

register

Dødsfallsprotokoll 10 (Fba 0010)

09.11.1933 - 02.01.1937

register

Rødenes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1933 - 1941

register

Råde lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

02.01.1887 - 31.05.1898

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

04.06.1898 - 17.12.1907

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

09.03.1907 - 08.03.1921

Dødsfallsprotokoll 4 (Fca 0004)

25.03.1921 - 30.12.1927

Dødsfallsprotokoll 5 (Fca 0005)

14.01.1928 - 22.07.1934

Sarpsborg byfogd

Dødsfallsprotokoll 1

1880 - 1904

Dødsfallsprotokoll 2

1904 - 1914

Dødsfallsprotokoll 3

1915 - 1930

Dødsfallsprotokoll 4

1931 - 1938

Skiptvet lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1864 - 1868

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

1868 - 1896

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

1896 - 1914

Dødsfallsprotokoll 4 (Ha 0004)

1914 - 1927

Dødsfallsprotokoll 5 (Ha 0005)

1927 - 1934

Dødsfallsprotokoll 6 (Ha 0006)

1934 - 1956

register

Spydeberg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

24.02.1856 - 30.01.1868

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

06.01.1868 - 23.06.1908

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

01.07.1908 - 26.06.1922

Dødsfallsprotokoll 4 (Ha 0004)

30.08.1922 - 19.08.1942

Trøgstad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1a (Ha 0001.a)

1844 - 1855

Dødsfallsprotokoll 1b (Ha 0001.b)

1861 - 1863

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

1864 - 1868

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

1868 - 1900

Trøgstad sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Haa 0001)

15.01.1863 - 25.09.1905

Tune lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAO/A-10104/H/Ha/L0001)

02.01.1910 - 01.08.1927

register

Dødsfallsprotokoll (SAO/A-10104/H/Ha/L0002)

01.08.1927 - 27.03.1933

register

Dødsfallsprotokoll (SAO/A-10104/H/Ha/L0003)

06.03.1933 - 11.04.1939

register

Dødsfallsprotokoll (SAO/A-10104/H/Ha/L0004)

17.04.1939 - 16.03.1944

register

Varteig lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Gb 0001)

1874 - 1897

Dødsfallsprotokoll (SAO/A-10103/H/Ha/L0002)

15.02.1937 - 01.08.1951

Våler lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Gb 0001)

20.03.1893 - 23.07.1907

Dødsfallsprotokoll 2 (Gb 0002)

08.07.1907 - 20.07.1915

Dødsfallsprotokoll 3 (Gb 0003)

12.08.1915 - 05.06.1923

Dødsfallsprotokoll 4 (Gb 0004)

06.06.1923 - 05.12.1933

Dødsfallsprotokoll 5 (Gb 0005)

08.12.1933 - 04.12.1940

Øymark lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1906 - 1911

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

1912 - 1925

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

1925 - 1937

register


Akershus

Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete

Dødsfallsprotokoll 1 (Hb 0001)

1901 - 1907

Dødsfallsprotokoll 2 (Hb 0002)

1907 - 1912

Dødsfallsprotokoll 3 (Hb 0003)

1912 - 1914

Dødsfallsprotokoll 4 (Hb 0004)

1914 - 1918

Dødsfallsprotokoll 5 (Hb 0005)

1918 - 1922

register

Dødsfallsprotokoll 6 (Hb 0006)

1922 - 1922

Dødsfallsprotokoll 1 (Hba 0001) – Vestre Aker

04.07.1922 - 15.09.1925

Dødsfallsprotokoll 2 (Hba 0002) – Vestre Aker

21.09.1925 - 09.03.1928

Dødsfallsprotokoll 3 (Hba 0003) – Vestre Aker

12.03.1928 - 23.10.1930

Dødsfallsprotokoll 4 (Hba 0004) – Vestre Aker

27.10.1930 - 04.01.1933

Dødsfallsprotokoll 5 (Hba 0005) – Vestre Aker

04.01.1933 - 18.05.1935

Dødsfallsprotokoll 1 (Hbb 0001) – Østre Aker

11.07.1922 - 03.01.1927

register

Dødsfallsprotokoll 2 (Hbb 0002) – Østre Aker

06.01.1927 - 14.04.1931

register

Dødsfallsprotokoll 3 (Hbb 0003) – Østre Aker

15.04.1931 - 15.06.1935

register

Dødsfallsprotokoll 1 (Hbc 0001) – Nordstrand

18.07.1922 - 31.12.1929

Dødsfallsprotokoll 2 (Hbc 0002) – Nordstrand

03.01.1930 - 25.11.1937

register

Dødsfallsprotokoll 1 (Hbd 0001) – Ullern

03.07.1922 - 10.12.1928

Dødsfallsprotokoll 2 (Hbd 0002) – Ullern

10.12.1928 - 10.01.1935

Aker sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Haa 0001)

03.07.1832 - 17.10.1839

register

Dødsfallsprotokoll 2 (Haa 0002)

17.10.1839 - 11.12.1850

register

Dødsfallsprotokoll 3 (Haa 0003)

07.12.1850 - 06.02.1864

Dødsfallsprotokoll 4 (Haa 0004)

01.02.1864 - 03.02.1873

register

Dødsfallsprotokoll 5 (Haa 0005)

03.02.1873 - 18.04.1876

Dødsfallsprotokoll 6 (Haa 0006)

19.04.1876 - 02.11.1886

Dødsfallsprotokoll 7 (Haa 0007)

03.11.1886 - 12.11.1901

Asker lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fb 0001)

04.04.1896 - 03.06.1920

register

Dødsfallsprotokoll 2 (Fb 0002)

02.01.1920 - 30.01.1933

register

Dødsfallsprotokoll 3 (Fb 0003)

03.02.1933 - 28.10.1938

Asker og Bærum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Haa 0001)

30.06.1842 - 29.12.1856

register

Dødsfallsprotokoll 2 (Haa 0002)

15.01.1857 - 18.09.1865

register

Dødsfallsprotokoll 3 (Haa 0003)

12.12.1865 - 27.06.1882

register

Dødsfallsprotokoll 4 (Haa 0004)

03.07.1882 - 28.12.1900

Aurskog lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1

01.07.1865 - 08.01.1880

Dødsfallsprotokoll 2

01.01.1880 - 30.06.1889

Dødsfallsprotokoll 3

01.07.1889 - 31.12.1896

Dødsfallsprotokoll 4

01.01.1897 - 31.05.1908

Dødsfallsprotokoll 5

01.06.1908 - 30.04.1922

Dødsfallsprotokoll 6

20.05.1922 - 27.04.1931

Dødsfallsprotokoll 7

01.05.1931 - 26.02.1945

register

Bærum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fba 0001)

01.01.1901 - 18.02.1910

Dødsfallsprotokoll 2 (Fba 0002)

02.03.1910 - 28.10.1914

Dødsfallsprotokoll 3 (Fba 0003)

05.11.1914 - 30.03.1918

Dødsfallsprotokoll 4 (Fba 0004)

05.04.1918 - 27.04.1920

register

Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005)

06.05.1920 - 14.08.1922

Dødsfallsprotokoll 6 (Fba 0006)

16.08.1922 - 18.03.1928

register

Dødsfallsprotokoll 7 (Fba 0007)

19.03.1928 - 31.07.1934

register

Dødsfallsprotokoll 8 (Fba 0008)

21.07.1934 - 28.07.1939

register

Drøbak sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1

1894 - 1926

Dødsfallsprotokoll 2

1926 - 1934

Eidsvoll lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

09.01.1855 - 04.02.1871

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

05.02.1871 - 22.11.1896

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

26.11.1896 - 31.12.1911

Dødsfallsprotokoll 4 (Fca 0004)

03.01.1912 - 06.05.1921

Dødsfallsprotokoll 5 (Fca 0005)

12.05.1921 - 30.07.1930

Dødsfallsprotokoll 6 (Fca 0006)

31.07.1930 - 21.02.1936

Eidsvoll sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll Pp (Haa 0001)

1815 - 1865

database

Dødsfallsprotokoll P (Haa 0002)

26.02.1863 - 25.02.1910

Enebakk lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1884 - 1936

register

Fet og Rælingen lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1842 - 1911

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

1912 - 1926

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

1926 - 1933

Dødsfallsprotokoll 4 (Ha 0004)

1933 - 1941

Follo sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001)

1862 - 1912

Frogn lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

02.04.1912 - 10.07.1933

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

13.08.1933 - 10.09.1954

Gjerdrum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

1899 - 1939

Hurdal og Feiring lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

10.03.1931 - 02.02.1946

Høland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fba 0001)

01.06.1907 - 12.09.1932

Dødsfallsprotokoll 2 (Fba 0002)

15.09.1932 - 31.12.1941

Lørenskog lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

20.11.1922 - 31.01.1933

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

05.01.1933 - 21.03.1947

Nannestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (Ha 0001.1)

05.03.1863 - 04.01.1886

Dødsfallsprotokoll (Ha 0001.2)

04.01.1886 - 22.03.1897

Dødsfallsprotokoll (Ha 0001.3)

03.04.1897 - 25.02.1910

Dødsfallsprotokoll (Ha 0001.4)

01.03.1910 - 30.06.1925

Dødsfallsprotokoll (Ha 0001.5)

01.07.1925 - 30.09.1935

Nedre Romerike sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Haa 0001)

15.11.1843 - 06.09.1857

Dødsfallsprotokoll 2 (Haa 0002)

26.09.1857 - 25.11.1862

Dødsfallsprotokoll 3 (Haa 0003)

01.01.1863 - 01.08.1876

Nes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAO/A-10405-H/Ha/Haa/L0001)

1892 - 1911

Dødsfallsprotokoll 2 (SAO/A-10405-H/Ha/Haa/L0002)

1911 - 1926

Dødsfallsprotokoll 3 (SAO/A-10405-H/Ha/Haa/L0003)

1926 - 1932

Dødsfallsprotokoll 4 (SAO/A-10405-H/Ha/Haa/L0004)

1932 - 1933

Dødsfallsprotokoll 5 (SAO/A-10405-H/Ha/Haa/L0005)

1933 - 1937

Nes sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (Ja 0001)

1876 - 1905

Dødsfallsprotokoll 2 (Ja 0002)

1905 - 1911

Dødsfallsprotokoll 3 (Ja 0003)

1930 - 1932

Nesodden lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

05.04.1900 - 03.06.1910

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

30.06.1910 - 02.03.1927

Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003)

04.04.1927 - 02.06.1940

Nittedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001)

02.02.1875 - 15.08.1900

Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002)

17.08.1900 - 22.05.1914

Dødsfallsprotokoll 3 (Ha 0003)

23.05.1914 - 11.03.1930

Dødsfallsprotokoll 4 (Ha 0004)

17.05.1930 - 28.11.1942

Oppegård lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1

1922 - 1936

Skedsmo lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Hb 0001)

01.01.1881 - 31.10.1886

Dødsfallsprotokoll 2 (Hb 0002)

17.07.1888 - 07.10.1895

Dødsfallsprotokoll 3 (Hb 0003)

01.10.1895 - 22.08.1896

Dødsfallsprotokoll 4 (Hb 0004)

21.08.1896 - 02.08.1904

Dødsfallsprotokoll 5 (Hb 0005)

06.08.1904 - 03.07.1914

Dødsfallsprotokoll 6 (Hb 0006)

02.07.1914 - 10.12.1923

register

Dødsfallsprotokoll 7 (Hb 0007)

13.12.1923 - 15.12.1937

register

Ski lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fba 0001)

1889 - 1932

Dødsfallsprotokoll 2 (Fba 0002)

1933 - 1939

Ullensaker lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAO/A-10217-H/Ha/L0001)

01.07.1911 - 24.04.1916

Dødsfallsprotokoll 2 (SAO/A-10217-H/Ha/L0002)

07.05.1916 - 20.05.1920

Dødsfallsprotokoll 3 (SAO/A-10217-H/Ha/L0003)

21.05.1920 - 10.06.1925

Dødsfallsprotokoll 4 (SAO/A-10217-H/Ha/L0004)

16.05.1925 - 12.06.1931

Dødsfallsprotokoll 5 (SAO/A-10217-H/Ha/L0005)

15.06.1931 - 30.09.1939

Vestby lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1

03.06.1918 - 28.04.1923

Dødsfallsprotokoll 2

29.04.1923 - 31.12.1930

Dødsfallsprotokoll 3

01.01.1931 - 26.11.1936

Ås lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001)

13.04.1912 - 08.05.1932

Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002)

19.05.1932 - 31.12.1945


Oslo

Oslo skifterett

Dødsfallsprotokoll A 1

01.01.1822 - 03.12.1831

Dødsfallsprotokoll A 2

29.01.1832 - 16.12.1837

Dødsfallsprotokoll A 3

18.12.1837 - 21.08.1846

Dødsfallsprotokoll A 4

22.08.1846 - 31.03.1853

Dødsfallsprotokoll A 5

31.03.1853 - 18.09.1858

Dødsfallsprotokoll A 6

20.09.1858 - 31.12.1863

Dødsfallsprotokoll A 7

02.01.1864 - 11.01.1870

Dødsfallsprotokoll A 8

11.01.1870 - 11.12.1874

Dødsfallsprotokoll A 9

11.12.1874 - 28.05.1878

Dødsfallsprotokoll A 10

28.05.1878 - 11.11.1880

Dødsfallsprotokoll A 11

11.11.1880 - 26.09.1882

Dødsfallsprotokoll A 12

26.09.1882 - 10.07.1885

Dødsfallsprotokoll A 13

10.07.1885 - 31.12.1887

Dødsfallsprotokoll A 14

02.01.1888 - 29.09.1890

Dødsfallsprotokoll A 15

29.09.1890 - 04.08.1892

Dødsfallsprotokoll A 16

05.08.1892 - 11.03.1895

Dødsfallsprotokoll A 17

12.03.1895 - 26.07.1897

Dødsfallsprotokoll A 18

27.07.1897 - 09.08.1899

Dødsfallsprotokoll B 1 – Avd. I

09.08.1899 - 23.04.1903

Dødsfallsprotokoll B 2 – Avd. I

23.04.1903 - 16.06.1905

Dødsfallsprotokoll B 3 – Avd. I

17.06.1905 - 09.07.1907

Dødsfallsprotokoll B 4 – Avd. I

10.07.1907 - 19.07.1909

Dødsfallsprotokoll B 5 – Avd. I

19.07.1909 - 20.07.1911

Dødsfallsprotokoll B 6 – Avd. I

20.07.1911 - 09.04.1913

Dødsfallsprotokoll B 7 – Avd. I

09.04.1913 - 22.03.1915

Dødsfallsprotokoll B 8 – Avd. I

22.03.1915 - 13.01.1917

Dødsfallsprotokoll B 9 – Avd. I

22.01.1917 - 02.10.1918

Dødsfallsprotokoll B 10 – Avd. I

02.10.1918 - 02.03.1920

Dødsfallsprotokoll B 11 – Avd. I

03.03.1920 - 16.02.1922

Dødsfallsprotokoll B 12 – Avd. I

16.02.1922 - 05.01.1924

Dødsfallsprotokoll B 13 – Avd. I

14.01.1924 - 01.12.1925

Dødsfallsprotokoll B 14 – Avd. I

02.12.1925 - 08.08.1927

Dødsfallsprotokoll B 15 – Avd. I

08.08.1927 - 29.04.1929

Dødsfallsprotokoll B 16 – Avd. I

29.04.1929 - 31.03.1931

Dødsfallsprotokoll B 17 – Avd. I

01.04.1931 - 13.02.1933

Dødsfallsprotokoll B 18 – Avd. I

14.02.1933 - 13.02.1935

Dødsfallsprotokoll C 1 – Avd. II

17.10.1899 - 08.06.1903

Dødsfallsprotokoll C 2 – Avd. II

08.06.1903 - 09.06.1905

Dødsfallsprotokoll C 3 – Avd. II

09.06.1905 - 03.07.1907

Dødsfallsprotokoll C 4 – Avd. II

03.07.1907 - 11.09.1909

Dødsfallsprotokoll C 5 – Avd. II

20.09.1909 - 18.10.1911

Dødsfallsprotokoll C 6 – Avd. II

18.10.1911 - 05.09.1913

Dødsfallsprotokoll C 7 – Avd. II

06.09.1913 - 07.08.1915

Dødsfallsprotokoll C 8 – Avd. II

07.08.1915 - 18.06.1917

Dødsfallsprotokoll C 9 – Avd. II

18.06.1917 - 10.02.1919

Dødsfallsprotokoll C 10 – Avd. II

10.02.1919 - 21.02.1921

Dødsfallsprotokoll C 11 – Avd. II

21.02.1921 - 20.02.1923

Dødsfallsprotokoll C 12 – Avd. II

20.02.1923 - 08.01.1925

Dødsfallsprotokoll C 13 – Avd. II

09.01.1925 - 19.01.1927

Dødsfallsprotokoll C 14 – Avd. II

19.01.1927 - 08.12.1928

Dødsfallsprotokoll C 15 – Avd. II

08.12.1928 - 10.10.1930

Dødsfallsprotokoll C 16 – Avd. II

10.10.1930 - 27.06.1932

Dødsfallsprotokoll C 17 – Avd. II

27.06.1932 - 14.06.1934

Dødsfallsprotokoll C 18 – Avd. II

14.06.1934 - 06.03.1936


Hedmark

Solør sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-008/J/Jf/L0001)

01.01.1863 - 31.01.1898


Oppland

Hadeland og Land sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-010/J/Jg/L0001)

00.01.1828 - 00.12.1835

Dødsfallsprotokoll 2 (SAH/TING-010/J/Jg/L0002)

00.01.1851 - 00.08.1858

Dødsfallsprotokoll 3 (SAH/TING-010/J/Jg/L0003)

00.09.1858 - 00.09.1863

Dødsfallsprotokoll 4 (SAH/TING-010/J/Jg/L0004)

00.09.1863 - 00.12.1876

Dødsfallsprotokoll 5 (SAH/TING-010/J/Jg/L0005)

00.12.1876 - 00.12.1886

Dødsfallsprotokoll 6 (SAH/TING-010/J/Jg/L0006)

00.11.1886 - 00.12.1896

register

Dødsfallsprotokoll 7 (SAH/TING-010/J/Jg/L0007)

00.12.1896 - 00.02.1907

register

Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-002/J/Jk/L0001)

1863 - 1884

Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0001) – Fåberg

1842 - 1850

Dødsfallsprotokoll 2 (SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0002) – Fåberg, Gausdal

1851 - 1893

Dødsfallsprotokoll 3 (SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0003) – Fåberg, Gausdal

1894 - 1909

Toten sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-006/J/Jl/L0001)

29.12.1853 - 23.07.1875

Dødsfallsprotokoll 2 (SAH/TING-006/J/Jl/L0002)

26.04.1868 - 30.12.1892

Dødsfallsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Jl/L0003)

02.01.1893 - 26.12.1908

Dødsfallsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Jl/L0004)

01.01.1906 - 29.12.1909


Buskerud

Eiker lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-529/H/Ha/L0001)

10.07.1844 - 06.07.1862

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-529/H/Ha/L0002)

02.01.1863 - 24.02.1879

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-529/H/Ha/L0003)

04.01.1879 - 16.07.1894

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-529/H/Ha/L0004)

16.07.1894 - 10.07.1901

Fiskum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-531/H/Ha/L0001)

09.04.1887 - 14.11.1939

Flesberg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-508/H/Ha/Haa/L0001)

30.12.1861 - 03.03.1888

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-508/H/Ha/Haa/L0002)

31.12.1888 - 07.06.1948

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-508/H/Ha/Hab/L0001)

1889 - 1945

register

Flå lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-509/H/Ha/L0001)

1905 - 1932

Gol og Hemsedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAKO/A-510/H/Ha/L0001/0001)

1903 - 1925

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAKO/A-510/H/Ha/L0001/0002)

1925 - 1933

register

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAKO/A-510/H/Ha/L0001/0003)

1933 - 1944

register

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAKO/A-510/H/Ha/L0001/0004)

1944 - 1956

register

Haug og Bakke lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-511/H/Ha/Haa/L0001)

1901 - 1912

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-511/H/Ha/Haa/L0002)

1912 - 1919

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-511/H/Ha/Haa/L0003)

1919 - 1929

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-511/H/Ha/Haa/L0004)

1930 - 1932

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-511/H/Ha/Haa/L0005)

1933 - 1942

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-511/H/Ha/Hab/L0001)

1896 - 1949

register

Hol lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-512/H/Ha/L0001)

1872 - 1893

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-512/H/Ha/L0002)

1893 - 1899

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-512/H/Ha/L0003)

1899 - 1911

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-512/H/Ha/L0004)

1911 - 1916

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-512/H/Ha/L0005)

1917 - 1924

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-512/H/Ha/L0006)

1924 - 1933

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-512/H/Ha/L0007)

1933 - 1941

Hole lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0001)

03.05.1879 - 07.04.1883

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0002)

02.07.1883 - 28.03.1887

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0003)

07.04.1887 - 29.03.1891

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0004)

09.04.1891 - 21.12.1894

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0005)

04.01.1895 - 27.12.1898

Dødsfallsprotokoll 1.6 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0006)

09.01.1899 - 24.04.1902

Dødsfallsprotokoll 1.7 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0007)

13.07.1902 - 10.02.1905

Dødsfallsprotokoll 1.8 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0008)

06.01.1906 - 30.04.1909

Dødsfallsprotokoll 1.9 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0009)

01.05.1909 - 27.06.1913

Dødsfallsprotokoll 1.10 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0010)

14.07.1913 - 28.08.1920

Dødsfallsprotokoll 1.11 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0011)

02.09.1920 - 04.08.1924

Dødsfallsprotokoll 1.12 (SAKO/A-513/H/Ha/L0001/0012)

23.08.1924 - 18.12.1939

Hurum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-505/H/Ha/L0001)

1896 - 1916

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-505/H/Ha/L0002)

1916 - 1925

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-505/H/Ha/L0003)

1925 - 1933

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-505/H/Ha/L0004)

1933 - 1940

register

Krødsherad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-506/H/Ha/L0001)

1820 - 1916

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-506/H/Ha/L0002)

1917 - 1922

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-506/H/Ha/L0003)

1922 - 1933

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-506/H/Ha/L0004)

1933 - 1942

Lier lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-507/H/Ha/L0001)

1900 - 10.04.1905

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-507/H/Ha/L0002)

01.04.1905 - 03.04.1910

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-507/H/Ha/L0003)

01.12.1910 - 10.07.1917

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-507/H/Ha/L0004)

10.07.1917 - 26.02.1921

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-507/H/Ha/L0005)

27.02.1921 - 23.08.1927

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-507/H/Ha/L0006)

28.08.1927 - 18.09.1935

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-507/H/Ha/L0007)

18.09.1935 - 03.02.1941

Lunder lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-619/H/Ha/L0001)

16.02.1863 - 01.09.1922

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-619/H/Ha/L0002)

12.09.1922 - 29.01.1937

Modum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-524/H/Ha/Haa/L0001)

05.01.1897 - 26.09.1911

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-524/H/Ha/Haa/L0002)

19.10.1911 - 23.06.1931

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-524/H/Ha/Haa/L0003)

24.06.1931 - 31.03.1933

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-524/H/Ha/Haa/L0004)

31.03.1933 - 16.11.1939

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-524/H/Ha/Haa/L0005)

08.12.1939 - 26.01.1944

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0001)

03.08.1880 - 12.11.1898

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0002)

02.12.1898 - 26.05.1909

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0003)

03.06.1909 - 28.09.1917

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0004)

08.10.1917 - 10.11.1924

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0005)

17.11.1924 - 28.07.1928

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0006)

29.07.1928 - 05.11.1932

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-524/H/Ha/Hab/L0007)

13.11.1932 - 21.05.1936

Nedre Eiker lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-530/H/Ha/L0001)

30.03.1887 - 22.02.1915

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-530/H/Ha/L0002)

05.03.1915 - 12.06.1922

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-530/H/Ha/L0003)

12.06.1922 - 26.07.1928

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-530/H/Ha/L0004)

1928 - 1934

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-530/H/Ha/L0005)

1934 - 1941

register

Nes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-525/H/Ha/L0001)

1933 - 1939

register

Norderhov lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-526/H/Ha/L0001)

13.10.1889 - 18.01.1903

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-526/H/Ha/L0002)

10.01.1903 - 28.07.1917

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-526/H/Ha/L0003)

10.08.1917 - 27.12.1921

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-526/H/Ha/L0004)

09.01.1922 - 24.08.1925

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-526/H/Ha/L0005)

05.09.1925 - 08.03.1934

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-526/H/Ha/L0006)

08.03.1934 - 21.03.1940

register

Rollag lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-521/H/Ha/L0001)

22.09.1911 - 05.08.1924

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-521/H/Ha/L0002)

05.04.1925 - 10.03.1939

Røyken lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAKO/A-522/H/Ha/L0001/0001)

1875 - 1910

register

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAKO/A-522/H/Ha/L0001/0002)

1911 - 1926

register

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAKO/A-522/H/Ha/L0001/0003)

1926 - 1938

register

Sigdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-515/H/Ha/L0001)

1822 - 1866

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-515/H/Ha/L0002)

1866 - 1907

register

Dødsfallsprotokoll 3.1 (SAKO/A-515/H/Ha/L0003/0001)

1860 - 1941

register

Dødsfallsprotokoll 3.2 (SAKO/A-515/H/Ha/L0003/0002)

1907 - 1927

register

Dødsfallsprotokoll 4.1 (SAKO/A-515/H/Ha/L0004/0001)

1927 - 1933

register

Dødsfallsprotokoll 4.2 (SAKO/A-515/H/Ha/L0004/0002)

1933 - 1939

register

Skoger lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-548/H/Ha/L0001)

15.12.1854 - 16.09.1863

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-548/H/Ha/L0002)

10.10.1863 - 24.09.1889

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-548/H/Ha/L0003)

23.09.1889 - 28.06.1907

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-548/H/Ha/L0004)

08.07.1907 - 12.01.1911

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-548/H/Ha/L0005)

02.01.1911 - 02.07.1916

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-548/H/Ha/L0006)

19.08.1916 - 27.02.1923

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-548/H/Ha/L0007)

10.03.1923 - 23.05.1925

Dødsfallsprotokoll 8 (SAKO/A-548/H/Ha/L0008)

26.05.1925 - 30.11.1930

Dødsfallsprotokoll 9 (SAKO/A-548/H/Ha/L0009)

14.11.1930 - 23.12.1939

Tyristrand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-516/H/Ha/L0001)

01.05.1920 - 23.12.1932

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-516/H/Ha/L0002)

21.01.1933 - 28.09.1962

register

Ytre Sandsvær lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-523/H/Ha/L0001)

1880 - 1911

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-523/H/Ha/L0002)

1911 - 1917

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-523/H/Ha/L0003)

1918 - 1925

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-523/H/Ha/L0004)

1925 - 1934

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-523/H/Ha/L0005)

1935 - 1951

Øvre Sandsvær lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-514/H/Ha/L0001)

1848 - 1855

Ådal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-518/H/Ha/L0001)

1863 - 1918

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-518/H/Ha/L0002)

1919 - 1942

Ål lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-519/H/Ha/L0001/0001)

1862 - 1870

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-519/H/Ha/L0001/0002)

1891 - 1903

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-519/H/Ha/L0001/0003)

1904 - 1915

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-519/H/Ha/L0001/0004)

1921 - 1930

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-519/H/Ha/L0005)

1930 - 1935

register

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-519/H/Ha/L0006)

1935 - 1940

register


Vestfold

Andebu lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-532/H/Ha/L0001)

02.07.1840 - 20.09.1899

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-532/H/Ha/L0002)

01.09.1899 - 31.07.1908

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-532/H/Ha/L0003)

01.08.1908 - 31.05.1919

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-532/H/Ha/L0004)

02.06.1919 - 19.05.1941

Borre lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1A (SAKO/A-533/H/Ha/L0001A)

02.01.1850 - 29.06.1875

Dødsfallsprotokoll 1B (SAKO/A-533/H/Ha/L0001B)

02.01.1850 - 29.06.1875

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-533/H/Ha/L0002)

02.01.1883 - 21.06.1894

register

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-533/H/Ha/L0003)

05.07.1894 - 26.08.1902

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-533/H/Ha/L0004)

01.09.1902 - 26.01.1908

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-533/H/Ha/L0005)

02.01.1908 - 19.08.1918

register

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-533/H/Ha/L0006)

30.01.1908 - 26.08.1916

register

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-533/H/Ha/L0007)

03.09.1918 - 13.06.1930

register

Botne lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-534/H/Ha/L0001)

10.01.1850 - 30.04.1880

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-534/H/Ha/L0002)

30.05.1880 - 22.09.1904

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-534/H/Ha/L0004)

01.01.1935 - 11.11.1947

register

Brunlanes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAKO/A-535/H/Ha/L0001/0001)

1838 - 1856

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAKO/A-535/H/Ha/L0001/0002)

1880 - 1903

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-535/H/Ha/L0002)

1903 - 1918

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-535/H/Ha/L0003)

1918 - 1940

Hedrum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-536/H/Ha/L0001)

1886 - 1908

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-536/H/Ha/L0002)

1908 - 1925

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-536/H/Ha/L0003)

1925 - 1941

Hof lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-537/H/Ha/L0001)

1849 - 1908

Lardal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-539/H/Ha/L0001)

1833 - 1876

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-539/H/Ha/L0002)

1876 - 1913

Nøtterøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-540/H/Ha/L0001)

1885 - 1895

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-540/H/Ha/L0002)

1897 - 1905

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-540/H/Ha/L0003)

1911 - 1923

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-540/H/Ha/L0004)

1923 - 1930

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-540/H/Ha/L0005)

1930 - 1935

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-540/H/Ha/L0006)

1935 - 1940

Sandar lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-545/H/Ha/L0001)

01.01.1868 - 30.12.1885

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-545/H/Ha/L0002)

01.01.1886 - 02.01.1901

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-545/H/Ha/L0003)

02.01.1901 - 02.08.1909

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-545/H/Ha/L0004)

31.07.1909 - 28.08.1911

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-545/H/Ha/L0005)

09.09.1911 - 10.03.1921

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-545/H/Ha/L0006)

11.03.1921 - 02.08.1929

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-545/H/Ha/L0007)

06.08.1929 - 19.08.1935

Dødsfallsprotokoll 8 (SAKO/A-545/H/Ha/L0008)

28.08.1935 - 29.04.1940

register

Sande lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-546/H/Hb/L0001)

1907 - 1913

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-546/H/Hb/L0002)

1914 - 1923

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-546/H/Hb/L0003)

1924 - 1927

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-546/H/Hb/L0004)

1927 - 1935

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-546/H/Hb/L0005)

1935 - 1941

register

Sem lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-547/H/Ha/L0001)

1863 - 1865

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-547/H/Ha/L0003)

1870 - 1889

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-547/H/Ha/L0004)

1889 - 1903

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-547/H/Ha/L0005)

1903 - 1916

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-547/H/Ha/L0006)

1916 - 1930

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-547/H/Ha/L0007)

1931 - 1939

Stavern lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-549/H/Ha/L0001)

1901 - 1944

register

Stokke lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-550/H/Hb/L0001)

28.08.1845 - 27.12.1875

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-550/H/Hb/L0002)

01.09.1915 - 05.08.1920

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-550/H/Hb/L0003)

09.08.1920 - 20.10.1927

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-550/H/Hb/L0004)

20.10.1927 - 01.01.1933

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-550/H/Hb/L0005)

01.01.1933 - 09.04.1939

Dødsfallsprotokoll 10 (SAKO/A-550/H/Hb/L0010)

1927 - 1984

register

Svelvik og Strømm lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAKO/A-551/H/Ha/L0001/0001)

1884 - 1905

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAKO/A-551/H/Ha/L0001/0002)

1906 - 1910

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAKO/A-551/H/Ha/L0001/0003)

1910 - 1923

Tjølling lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-16/H/Ha/L0001)

1886 - 1916

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-16/H/Ha/L0002)

1917 - 1947

Tjøme lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-55/H/Ha/L0001)

1897 - 1906

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-55/H/Ha/L0002)

1906 - 1916

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-55/H/Ha/L0003)

1916 - 1925

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-55/H/Ha/L0004)

1925 - 1931

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-55/H/Ha/L0005)

1931 - 1936

register


Telemark

Bamble lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-552/H/Ha/Haa/L0001)

01.01.1878 - 30.07.1895

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-552/H/Ha/Haa/L0002)

03.10.1895 - 28.12.1912

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-552/H/Ha/Haa/L0003)

06.01.1913 - 30.04.1923

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-552/H/Ha/Haa/L0004)

01.05.1923 - 27.12.1926

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-552/H/Ha/Haa/L0005)

08.01.1927 - 16.11.1932

register

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-552/H/Ha/Haa/L0006)

11.12.1932 - 28.05.1938

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-552/H/Ha/Hab/L0001)

08.05.1926 - 20.01.1942

Bø lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-553/H/Ha/L0001)

1836 - 1889

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-553/H/Ha/L0002)

1893 - 1904

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-553/H/Ha/L0003)

1904 - 1911

Drangedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-107/H/Ha/L0001)

16.02.1902 - 29.11.1922

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-107/H/Ha/L0002)

13.01.1923 - 11.04.1942

register

Eidanger lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-102/H/Ha/L0001)

1893 - 1933

Gjerpen og Siljan lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-555/H/Ha/L0001)

1893 - 1901

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-555/H/Ha/L0002)

1910 - 1922

register

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-555/H/Ha/L0003)

1922 - 1931

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-555/H/Ha/L0004)

1931 - 1933

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-555/H/Ha/L0005)

1933 - 1938

register

Gransherad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-557/H/Ha/L0001)

1884 - 1897

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-557/H/Ha/L0002)

1898 - 1912

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-557/H/Ha/L0003)

1912 - 1932

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-557/H/Ha/L0004)

1932 - 1947

Heddal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-558/H/Ha/L0001)

22.10.1884 - 27.08.1907

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-558/H/Ha/L0002)

14.09.1907 - 28.07.1916

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-558/H/Ha/L0003)

17.08.1916 - 04.09.1930

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-558/H/Ha/L0004)

19.09.1930 - 30.01.1956

Hjartdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-559/H/Ha/L0001)

1883 - 1922

Holla lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-560/H/Ha/L0001)

1869 - 1889

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAKO/A-560/H/Ha/L0002/0001)

1891 - 1922

Dødsfallsprotokoll 2.2 (SAKO/A-560/H/Ha/L0002/0002)

1923 - 1932

Dødsfallsprotokoll 2.3 (SAKO/A-560/H/Ha/L0002/0003)

1932 - 1939

Lårdal og Mo lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-579/H/Ha/L0001)

1868 - 1879

Nissedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-565/H/Ha/L0001)

1897 - 1923

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-565/H/Ha/L0002)

1924 - 1944

Rauland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAKO/A-568/H/Ha/L0001/0001)

1874 - 1917

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAKO/A-568/H/Ha/L0001/0002)

1918 - 1925

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-568/H/Ha/L0002)

1932 - 1959

Sannidal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-569/H/Ha/L0001)

1837 - 1859

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-569/H/Ha/L0002)

1859 - 1895

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-569/H/Ha/L0003)

1895 - 1940

Skåtøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-574/H/Ha/L0001)

1896 - 1933

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-574/H/Ha/L0002)

1934 - 1943

register

Solum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-575/H/Ha/L0001)

1895 - 1909

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-575/H/Ha/L0002)

1909 - 1916

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-575/H/Ha/L0003)

1916 - 1917

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-575/H/Ha/L0004)

1917 - 1921

Dødsfallsprotokoll 5 (SAKO/A-575/H/Ha/L0005)

1921 - 1924

Dødsfallsprotokoll 6 (SAKO/A-575/H/Ha/L0006)

1924 - 1932

Dødsfallsprotokoll 7 (SAKO/A-575/H/Ha/L0007)

1933 - 1939

Tinn lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-576/H/Ha/L0001)

1862 - 1912

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-576/H/Ha/L0002)

1913 - 1923

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-576/H/Ha/L0003)

1923 - 1933

Dødsfallsprotokoll 4 (SAKO/A-576/H/Ha/L0004)

1933 - 1941

Vinje lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAKO/A-578/H/Ha/L0001)

1845 - 1915

Dødsfallsprotokoll 2 (SAKO/A-578/H/Ha/L0002)

1916 - 1932

Dødsfallsprotokoll 3 (SAKO/A-578/H/Ha/L0003)

1933 - 1942


Aust-Agder

Arendal byfogd

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0001)

1871 - 1900

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0002)

1900 - 1908

register

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0003)

1908 - 1917

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0004)

1917 - 1926

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0005)

1926 - 1935

register

Austre Moland og Stokken lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0001/F/Fe/L0001/0001)

1933 - 1953

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0001/F/Fe/L0001/0002)

1954 - 1964

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0001/F/Fe/L0001/0003)

1964 - 1972

Birkenes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0001/0001)

1898 - 1920

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0001/0002)

1920 - 1932

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0001/0003)

1932 - 1944

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0001/0004)

1944 - 1950

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0001/0005)

1950 - 1963

register

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0002/0001)

1963 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll 2.2 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0002/0002)

1973 - 1973

register

Dødsfallsprotokoll 2.3 (SAK/1241-0004/F/Fe/L0002/0003)

1915 - 1945

Bygland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 55 (SAK/1241-0006/F/Fe/L0001)

1880 - 1896

Dødsfallsprotokoll 56 (SAK/1241-0006/F/Fe/L0002)

1896 - 1906

Dødsfallsprotokoll 3.1 (SAK/1241-0006/F/Fe/L0003/0001)

1906 - 1948

register

Dødsfallsprotokoll 3.2 (SAK/1241-0006/F/Fe/L0003/0002)

1948 - 1962

Dødsfallsprotokoll 3.3 (SAK/1241-0006/F/Fe/L0003/0003)

1962 - 1971

Dødsfallsprotokoll 3.4 (SAK/1241-0006/F/Fe/L0003/0004)

1971 - 1973

Dypvåg og Flosta lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 72 (SAK/1241-0007/F/Fe/L0001)

1870 - 1911

register

Eide lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 8 (SAK/1241-0008/F/Fe/L0001)

1903 - 1931

Dødsfallsprotokoll 9 (SAK/1241-0008/F/Fe/L0002)

1931 - 1960

Evje og Hornnes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0009/J/Jd/L0001/0002)

1885 - 1945

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0009/J/Jd/L0001/0003)

1878 - 1878

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1241-0009/J/Jd/L0003)

1901 - 1933

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1241-0009/J/Jd/L0004)

1933 - 1955

Froland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0014/F/Fe/L0001/0001)

1893 - 1917

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0014/F/Fe/L0001/0002)

1917 - 1932

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0014/F/Fe/L0001/0003)

1933 - 1938

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1241-0014/F/Fe/L0001/0004)

1938 - 1954

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAK/1241-0014/F/Fe/L0001/0005)

1955 - 1966

Dødsfallsprotokoll 1.6 (SAK/1241-0014/F/Fe/L0001/0006)

1966 - 1972

Grimstad byfogd

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0001)

1844 - 1862

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0002)

1862 - 1896

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0003)

1897 - 1918

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0004)

1918 - 1934

Herefoss Mykland Tovdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 54 (SAK/1241-0019/F/Fe/L0001)

1903 - 1933

Dødsfallsprotokoll 55 (SAK/1241-0019/F/Fe/L0002)

1934 - 1958

Dødsfallsprotokoll 56 (SAK/1241-0019/F/Fe/L0003)

1958 - 1966

Hisøy og Øyestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 59.1 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0059/0001)

1921 - 1950

Dødsfallsprotokoll 59.2 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0059/0002)

1940 - 1948

Dødsfallsprotokoll 59.3 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0059/0003)

1950 - 1964

Dødsfallsprotokoll 59.4 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0059/0004)

1964 - 1972

Dødsfallsprotokoll 60.1 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0060/0001)

1893 - 1917

Dødsfallsprotokoll 60.2 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0060/0002)

1917 - 1932

Dødsfallsprotokoll 60.3 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0060/0003)

1933 - 1942

Dødsfallsprotokoll 60.4 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0060/0004)

1942 - 1953

Dødsfallsprotokoll 61.1 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0061/0001)

1954 - 1965

Dødsfallsprotokoll 61.2 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0061/0002)

1965 - 1972

Dødsfallsprotokoll 61.3 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0061/0003)

1973 - 1973

Dødsfallsprotokoll 61.4 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0061/0004)

1974 - 1974

Dødsfallsprotokoll 62.1 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0062/0001)

1976 - 1976

Dødsfallsprotokoll 62.2 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0062/0002)

1977 - 1977

Dødsfallsprotokoll 62.3 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0062/0003)

1978 - 1978

Dødsfallsprotokoll 62.4 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0062/0004)

1979 - 1979

Dødsfallsprotokoll 63.1 (SAK/1241-0020/J/Ja/L0063/0001)

1980 - 1980

Holt sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0002/H/Ha/L0001)

1863 - 1882

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0002/H/Ha/L0002)

1882 - 1902

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1221-0002/H/Ha/L0003)

1902 - 1914

Høvåg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 40 (SAK/1241-0024/F/Fe/L0040)

1900 - 1916

Dødsfallsprotokoll 41 (SAK/1241-0024/F/Fe/L0041)

1916 - 1933

Dødsfallsprotokoll 42 (SAK/1241-0024/F/Fe/L0042)

1933 - 1942

Dødsfallsprotokoll 43 (SAK/1241-0024/F/Fe/L0043)

1942 - 1954

Dødsfallsprotokoll 44 (SAK/1241-0024/F/Fe/L0044)

1954 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll 74 (SAK/1241-0024/F/Fe/L0074)

1854 - 1900

Iveland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 7 (SAK/1241-0025/F/Fe/L0007)

1884 - 1917

Dødsfallsprotokoll 8 (SAK/1241-0025/F/Fe/L0008)

1936 - 1952

Dødsfallsprotokoll 9 (SAK/1241-0025/F/Fe/L0009)

1952 - 1972

Landvik og Fjære lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 137 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0001)

1878 - 1915

Dødsfallsprotokoll 31 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0002)

1915 - 1926

Dødsfallsprotokoll 32 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0003)

1926 - 1935

register

Dødsfallsprotokoll 33 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0004)

1935 - 1940

register

Dødsfallsprotokoll 34 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0005)

1940 - 1947

register

Dødsfallsprotokoll 35 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0006)

1947 - 1957

register

Dødsfallsprotokoll 36 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0007)

1957 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll 37 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0008)

1940 - 1947

register

Dødsfallsprotokoll 38 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0009)

1947 - 1954

register

Dødsfallsprotokoll 39 (SAK/1241-0027/F/Fe/L0010)

1954 - 1960

register

Lillesand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 9.1 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0009/0001)

21.05.1964 - 01.02.1968

register

Dødsfallsprotokoll 9.2 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0009/0002)

11.02.1968 - 08.07.1971

register

Dødsfallsprotokoll 9.3 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0009/0003)

20.07.1971 - 30.12.1972

register

Dødsfallsprotokoll 9.4 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0009/0004)

1973 - 1973

Dødsfallsprotokoll 9.5 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0009/0005)

1974 - 1974

Dødsfallsprotokoll 10.1 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0010/0001)

1975 - 1975

Dødsfallsprotokoll 10.2 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0010/0002)

1976 - 1976

Dødsfallsprotokoll 10.3 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0010/0003)

1977 - 1977

Dødsfallsprotokoll 10.4 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0010/0004)

1978 - 1978

Dødsfallsprotokoll 10.5 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0010/0005)

1979 - 1979

Dødsfallsprotokoll 10.6 (SAK/1241-0128/F/Fe/L0010/0006)

1980 - 1980

Nedenes sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0006/H/Ha/L0001)

1840 - 1863

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0006/H/Ha/L0002)

1863 - 1889

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0006/H/Ha/L0003)

1890 - 1914

Setesdal sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0011/H/Ha/L0001)

1835 - 1840

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0011/H/Ha/L0002)

1900 - 1934

Søndeled lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0001/0001)

1877 - 1901

register

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0001/0002)

1901 - 1935

register

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0001/0003)

1935 - 1944

register

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0001/0004)

1944 - 1951

register

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0001/0005)

1951 - 1958

register

Dødsfallsprotokoll 1.6 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0001/0006)

1958 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0002/0001)

1880 - 1913

register

Dødsfallsprotokoll 2.2 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0002/0002)

1913 - 1919

register

Dødsfallsprotokoll 2.3 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0002/0003)

1919 - 1928

register

Dødsfallsprotokoll 2.4 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0002/0004)

1929 - 1944

register

Dødsfallsprotokoll 3.1 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0003/0001)

1944 - 1952

register

Dødsfallsprotokoll 3.2 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0003/0002)

1952 - 1958

register

Dødsfallsprotokoll 3.3 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0003/0003)

1958 - 1963

register

Dødsfallsprotokoll 3.4 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0003/0004)

1964 - 1966

register

Dødsfallsprotokoll 3.5 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0003/0005)

1966 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll 3.6 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0003/0006)

1969 - 1971

register

Dødsfallsprotokoll 4.1 (SAK/1241-0043/F/Fe/L0004/0001)

1971 - 1972

register

Tromøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 61.4 (SAK/1241-0045/Ja/L0061/0004)

1912 - 1919

Dødsfallsprotokoll 61.5 (SAK/1241-0045/Ja/L0061/0005)

1919 - 1934

Dødsfallsprotokoll 61.6 (SAK/1241-0045/Ja/L0061/0006)

1934 - 1949

Dødsfallsprotokoll 62.1 (SAK/1241-0045/Ja/L0062/0001)

1950 - 1955

Dødsfallsprotokoll 62.2 (SAK/1241-0045/Ja/L0062/0002)

1955 - 1958

Dødsfallsprotokoll 62.3 (SAK/1241-0045/Ja/L0062/0003)

1958 - 1964

Dødsfallsprotokoll 62.4 (SAK/1241-0045/Ja/L0062/0004)

1964 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll 62.5 (SAK/1241-0045/Ja/L0062/0005)

1970 - 1975

register

Dødsfallsprotokoll 63.1 (SAK/1241-0045/Ja/L0063/0001)

1975 - 1995

Valle lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 21.3 (SAK/1241-0047/J/L0021/0003)

1895 - 1928

Dødsfallsprotokoll 21.4 (SAK/1241-0047/J/L0021/0004)

1928 - 1946

Dødsfallsprotokoll 21.5 (SAK/1241-0047/J/L0021/0005)

1946 - 1965

Dødsfallsprotokoll 22.1 (SAK/1241-0047/J/L0022/0001)

1966 - 1975

Vegusdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0048/F/Fe/L0001/0001)

1901 - 1923

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0048/F/Fe/L0001/0002)

1923 - 1939

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0048/F/Fe/L0001/0003)

1939 - 1961

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1241-0048/F/Fe/L0001/0004)

1961 - 1970

register

Vegårshei lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0049/F/Fe/L0001/0001)

1880 - 1905

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0049/F/Fe/L0001/0002)

1905 - 1919

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0049/F/Fe/L0001/0003)

1919 - 1939

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1241-0049/F/Fe/L0001/0004)

1939 - 1954

Vestre Moland og Lillesand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 153.1 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0001/0001)

1872 - 1890

Dødsfallsprotokoll 66 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0002)

1891 - 1913

Dødsfallsprotokoll 67 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0003)

1914 - 1921

Dødsfallsprotokoll 68 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0004)

1921 - 1928

Dødsfallsprotokoll 69 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0005)

1928 - 1935

Dødsfallsprotokoll 70 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0006)

1935 - 1939

Dødsfallsprotokoll 71 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0007)

1939 - 1941

Dødsfallsprotokoll 72 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0008)

1941 - 1945

Dødsfallsprotokoll 73 (SAK/1241-0051/F/Fe/L0009)

1945 - 1950

Dødsfallsprotokoll 73a (SAK/1241-0051/F/Fe/L0010)

1950 - 1958

Dødsfallsprotokoll 73b (SAK/1241-0051/F/Fe/L0011)

1958 - 1964

register

Vestre Nedenes / Sand sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0010/H/Ha/L0001)

1861 - 1918

Åmli lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 100 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0001)

1893 - 1924

Dødsfallsprotokoll 101 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0002)

1925 - 1932

Dødsfallsprotokoll 102 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0003)

1933 - 1943

Dødsfallsprotokoll 103 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0004)

1943 - 1952

Dødsfallsprotokoll 104 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0005)

1952 - 1957

Dødsfallsprotokoll 105 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0006)

1957 - 1963

Dødsfallsprotokoll 106 (SAK/1241-0054/F/Fe/L0007)

1963 - 1968


Vest-Agder

Bakke og Gyland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1241-0002/F/Fe/L0001)

1879 - 1904

Dødsfallsprotokoll 56 (SAK/1241-0002/F/Fe/L0002)

1904 - 1911

Dødsfallsprotokoll 57 (SAK/1241-0002/F/Fe/L0003)

1910 - 1918

Dødsfallsprotokoll 58 (SAK/1241-0002/F/Fe/L0004)

1942 - 1966

Dødsfallsprotokoll 59 (SAK/1241-0002/F/Fe/L0005)

1966 - 1977

register

Dødsfallsprotokoll 57A (SAK/1241-0002/F/Fe/L0006)

1918 - 1942

Bjelland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 14 (SAK/1241-0005/F/Fe/L0001)

1897 - 1923

Farsund lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0010/F/Fe/L0001/0001)

1934 - 1947

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0010/F/Fe/L0001/0002)

1947 - 1959

register

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0010/F/Fe/L0001/0003)

1959 - 1972

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAK/1241-0010/F/Fe/L0002/0001)

1973 - 1975

Dødsfallsprotokoll 2.2 (SAK/1241-0010/F/Fe/L0002/0001)

1977 - 1980

Fjotland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 37 (SAK/1241-0012/F/Fe/L0001)

1863 - 1911

Dødsfallsprotokoll 73 (SAK/1241-0012/F/Fe/L0002)

1911 - 1950

Dødsfallsprotokoll 74 (SAK/1241-0012/F/Fe/L0003)

1950 - 1973

Dødsfallsprotokoll 75 (SAK/1241-0012/F/Fe/L0004)

1973 - 1975

Flekkefjord byfogd

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0002/H/Ha/L0001)

1864 - 1907

Flekkefjord sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0001) – Nes, Hidra

1829 - 1863

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0002) – Nes, Hidra

1863 - 1874

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0003) – Nes, Hidra

1874 - 1884

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0004) – Nes, Hidra

1884 - 1907

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0005) – Tonstad, Lund

1863 - 1889

Dødsfallsprotokoll 1.6 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0006) – Sirdal

1889 - 1916

Dødsfallsprotokoll 1.7 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0007) – Sirdal

1916 - 1934

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0002/0001) – Flekkefjord, Sirdal, Bakke, Kvinesdal, Fjotland

1905 - 1915

Halse og Harkmark/Mandal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 407.1 (SAK/1241-0017/F/Fe/L0001/0001)

1964 - 1968

Dødsfallsprotokoll 407.2 (SAK/1241-0017/F/Fe/L0001/0002)

1968 - 1971

Dødsfallsprotokoll 407.3 (SAK/1241-0017/F/Fe/L0001/0003)

1971 - 1972

register

Herad og Spind lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1241-0018/F/Fe/L0001)

1907 - 1934

Holum lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 21 (SAK/1241-0022/F/Fe/L0001)

1909 - 1922

Dødsfallsprotokoll 22 (SAK/1241-0022/F/Fe/L0002)

1922 - 1932

Hægebostad og Eiken lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 12a (SAK/1241-0023/F/Fe/L0001)

1899 - 1917

Dødsfallsprotokoll 34 (SAK/1241-0023/F/Fe/L0002)

1917 - 1932

Dødsfallsprotokoll 35 (SAK/1241-0023/F/Fe/L0003)

1933 - 1952

Dødsfallsprotokoll 36 (SAK/1241-0023/F/Fe/L0004)

1952 - 1972

Kristiansand byfogd

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0001)

1813 - 1829

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0002)

1829 - 1843

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0003)

1840 - 1849

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0004)

1850 - 1859

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0005)

1860 - 1878

Dødsfallsprotokoll 6 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0006)

1878 - 1892

Dødsfallsprotokoll 7 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0007)

1892 - 1902

Dødsfallsprotokoll 8 (SAK/1223-0001/H/Ha/L0008)

1902 - 1916

Dødsfallsprotokoll 155.1 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0155/0001)

01.04.1916 - 27.04.1925

Dødsfallsprotokoll 156.1 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0156/0001)

01.01.1946 - 15.10.1947

Dødsfallsprotokoll 157.1 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0157/0001)

26.12.1954 - 19.07.1956

Dødsfallsprotokoll 158.1 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0158/0001)

25.03.1962 - 23.06.1963

Dødsfallsprotokoll 155.2 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0155/0002)

27.04.1925 - 07.03.1938

Dødsfallsprotokoll 155.3 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0155/0003)

07.03.1938 - 28.12.1945

Dødsfallsprotokoll 156.2 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0156/0002)

17.10.1947 - 04.08.1949

Dødsfallsprotokoll 156.3 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0156/0003)

06.08.1949 - 07.06.1951

Dødsfallsprotokoll 156.4 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0156/0004)

09.06.1951 - 09.03.1953

Dødsfallsprotokoll 156.5 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0156/0005)

07.03.1953 - 24.12.1954

Dødsfallsprotokoll 157.2 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0157/0002)

24.07.1956 - 17.02.1958

Dødsfallsprotokoll 157.3 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0157/0003)

19.02.1958 - 17.07.1959

Dødsfallsprotokoll 157.4 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0157/0004)

18.07.1959 - 07.12.1960

Dødsfallsprotokoll 157.5 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0157/0005)

07.12.1960 - 25.03.1962

Dødsfallsprotokoll 158.2 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0158/0002)

23.06.1963 - 29.08.1964

Dødsfallsprotokoll 158.3 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0158/0003)

29.08.1964 - 04.10.1965

Dødsfallsprotokoll 158.4 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0158/0004)

04.10.1965 - 27.10.1966

Dødsfallsprotokoll 158.5 (SAK/1223-0002/J/Ja/L0158/0005)

27.10.1966 - 23.11.1967

Kvinesdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll A 21 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0001)

1899 - 1919

Dødsfallsprotokoll A 22 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0002)

1919 - 1925

Dødsfallsprotokoll A 23 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0003)

1925 - 1933

Dødsfallsprotokoll A 24 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0004)

1933 - 1941

Dødsfallsprotokoll A 25 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0005)

1941 - 1949

Dødsfallsprotokoll A 25a (SAK/1241-0026/F/Fe/L0006)

1949 - 1955

Dødsfallsprotokoll A 26 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0007)

1955 - 1957

Dødsfallsprotokoll 47 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0008)

1957 - 1960

Dødsfallsprotokoll 48 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0009)

1960 - 1965

Dødsfallsprotokoll 49 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0010)

1965 - 1970

Dødsfallsprotokoll 50 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0011)

1970 - 1974

register

Dødsfallsprotokoll 51 (SAK/1241-0026/F/Fe/L0012)

1974 - 1976

Lista lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0001/0001)

1905 - 1911

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0001/0002)

1911 - 1922

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0001/0003)

1922 - 1933

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0001/0004)

1933 - 1942

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0001/0005)

1942 - 1958

register

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0002/0001)

1958 - 1971

register

Dødsfallsprotokoll 2.2 (SAK/1241-0030/F/Fe/L0002/0002)

1971 - 1972

register

Lyngdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 8.1 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0001/0001)

1907 - 1908

Dødsfallsprotokoll 8.2 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0001/0002)

1911 - 1913

Dødsfallsprotokoll 8.3 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0001/0003)

1914 - 1923

Dødsfallsprotokoll 8.4 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0001/0004)

1923 - 1939

Dødsfallsprotokoll 8.5 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0001/0005)

1939 - 1946

Dødsfallsprotokoll 9.1 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0002/0001)

1946 - 1952

Dødsfallsprotokoll 9.2 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0002/0002)

1952 - 1957

Dødsfallsprotokoll 9.3 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0002/0003)

1958 - 1963

Dødsfallsprotokoll 9.4 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0002/0004)

1964 - 1969

Dødsfallsprotokoll 10.1 (SAK/1241-0031/F/Fe/L0003/0001)

1969 - 1972

register

Lyngdal sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 835.1 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0001)

1829 - 1842

Dødsfallsprotokoll 835.2 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0002)

1842 - 1848

Dødsfallsprotokoll 835.3 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0003)

1844 - 1857

Dødsfallsprotokoll 835.4 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0004)

1856 - 1862

Dødsfallsprotokoll 835.5 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0005)

1862 - 1899

Dødsfallsprotokoll 836 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0836)

1899 - 1947

Mandal sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll A1 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0001)

1862 - 1901

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0002) – Mandal

1860 - 1875

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0003) – Mandal

1875 - 1883

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0004) – Mandal

1883 - 1894

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0005) – Mandal

1895 - 1908

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0006) – Mandal

1908 - 1920

Dødsfallsprotokoll 6 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0007) – Mandal

1920 - 1935

Dødsfallsprotokoll 12 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0013) – Nord-Audnedal

1878 - 1931

Dødsfallsprotokoll 15 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0016) – Øyslebø, Laudal

1882 - 1913

Dødsfallsprotokoll 17 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0018) – Spangereid

1912 - 1918

Moland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1241-0034/F/Fe/L0001)

01.01.1973 - 09.12.1973

register

Nes og Hidra lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 51 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0001)

1911 - 1923

Dødsfallsprotokoll 53 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0003)

1923 - 1935

Dødsfallsprotokoll 54 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0004)

1935 - 1944

Dødsfallsprotokoll 55 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0005)

1944 - 1954

Dødsfallsprotokoll 56 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0006)

1954 - 1962

Dødsfallsprotokoll 57 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0007)

1962 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll 58 (SAK/1241-0035/F/Fe/L0008)

1970 - 1972

register

Nord-Audnedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 54 (SAK/1241-0036/F/Fe/L0054)

1872 - 1885

Sirdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 27a (SAK/1241-0039/F/Fe/L0001)

1863 - 1934

Torridal sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0012/H/Ha/L0001)

1865 - 1880

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0012/H/Ha/L0002)

1915 - 1918

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0012/H/Ha/L0005) – Oddernes

1858 - 1888

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0012/H/Ha/L0006) – Oddernes

1888 - 1919

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0012/H/Ha/L0007) – Oddernes

1919 - 1927

Tveit lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 40 (SAK/1241-0046/F/Fe/L0001)

1891 - 1924

Dødsfallsprotokoll 41 (SAK/1241-0046/F/Fe/L0002)

1925 - 1949

Dødsfallsprotokoll 42 (SAK/1241-0046/F/Fe/L0003)

1950 - 1966

Vennesla og Iveland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 7 (SAK/1241-0050/F/Fe/L0001)

1920 - 1940

Dødsfallsprotokoll 8 (SAK/1241-0050/F/Fe/L0002)

1941 - 1957

Dødsfallsprotokoll 9 (SAK/1241-0050/F/Fe/L0003)

1958 - 1964

Dødsfallsprotokoll 10 (SAK/1241-0050/F/Fe/L0004)

1962 - 1968

Dødsfallsprotokoll 11 (SAK/1241-0050/F/Fe/L0005)

1968 - 1973

register

Øvrebø og Hægeland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1241-0052/F/Fe/L0001)

1933 - 1962

Åseral lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll 22.1 (SAK/1241-0055/F/Fe/L0022/0001)

1893 - 1920

Dødsfallsprotokoll 22.2 (SAK/1241-0055/F/Fe/L0022/0002)

1920 - 1956

Dødsfallsprotokoll 22.3 (SAK/1241-0055/F/Fe/L0022/0003)

1957 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll 22.4 (SAK/1241-0055/F/Fe/L0022/0004)

1887 - 1950


Rogaland

Avaldsnes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0001)

1897 - 1916

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0002)

1912 - 1920

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0003)

1921 - 1935

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0004)

1935 - 1944

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0005)

1944 - 1955

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0006)

1937 - 1949

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0007)

1949 - 1960

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0008)

1960 - 1965

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0009)

1965 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0010)

1969 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100286/Gga/L0011)

1973 - 1975

register

Bjerkreim lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100090/Gga/L0001)

22.01.1892 - 07.11.1915

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100090/Gga/L0002)

03.02.1916 - 21.11.1954

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100090/Gga/L0003)

01.01.1955 - 31.12.1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100090/Gga/L0004)

01.01.1965 - 31.12.1972

register

Eigersund lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0001)

1859 - 1868

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0002)

1868 - 1877

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0003)

1878 - 1895

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0004)

05.08.1895 - 04.06.1905

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0005)

06.06.1905 - 31.12.1913

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0006)

01.01.1914 - 17.07.1917

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0007)

20.07.1917 - 01.10.1920

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0008)

01.10.1920 - 22.12.1922

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0009)

24.12.1922 - 31.05.1926

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0010)

03.06.1926 - 27.12.1928

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0011)

27.12.1928 - 30.09.1931

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0012)

02.10.1931 - 30.04.1934

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0013)

29.04.1934 - 04.02.1938

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0014)

15.02.1938 - 04.09.1941

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0015)

12.09.1941 - 03.06.1946

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0016)

04.06.1946 - 17.04.1951

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0017)

06.04.1951 - 06.01.1954

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0018)

17.01.1954 - 08.09.1959

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0019)

08.09.1959 - 29.09.1965

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0020)

02.10.1965 - 15.10.1968

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0021)

18.10.1968 - 24.05.1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0022)

24.05.1972 - 31.12.1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0023)

1973 - 1975

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0024)

1976 - 1978

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0025)

1979 - 1981

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0026)

1982 - 1984

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0027)

1985 - 1987

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0028)

1988 - 1990

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0029)

1991 - 1993

register

Finnøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100442/Gga/L0001)

1885 - 1914

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100442/Gga/L0002)

1914 - 1938

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100442/Gga/L0003)

1939 - 1948

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100442/Gga/L0004)

1973 - 1982

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100442/Gga/L0005)

1973 - 1982

register

Gjesdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100441/Gga/L0001)

1886 - 1911

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100441/Gga/L0002)

1911 - 1933

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100441/Gga/L0003)

1933 - 1952

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100441/Gga/L0004)

1952 - 1961

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100441/Gga/L0005)

1961 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100441/Gga/L0006)

1969 - 1972

register

Haugesund byfogd

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0001)

1867 - 1889

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0002)

1889 - 1901

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0003)

1902 - 1906

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0004)

1907 - 1914

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0005)

1914 - 1922

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0006)

1922 - 1928

Helleland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100209/Gga/L0001)

1899 - 1949

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100209/Gga/L0002)

1950 - 1966

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100209/Ya/L0003)

1842 - 1960

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100209/Ya/L0005)

1880 - 1899

Heskestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100304/Gga/L0001)

1923 - 1964

Hetland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0001)

12.02.1883 - 20.04.1910

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0002)

25.04.1910 - 10.09.1921

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0003)

13.09.1921 - 26.10.1936

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0004)

02.11.1936 - 05.01.1945

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0005)

1945 - 1952

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0006)

1952 - 1959

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0007)

1959 - 1963

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100101/Gga/L0008)

1963 - 1968

register

Hjelmeland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0001)

01.01.1903 - 09.02.1910

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0002)

19.02.1910 - 14.04.1923

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0003)

1923 - 1928

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0004)

1929 - 1950

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0005)

1951 - 1962

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0006)

19.03.1962 - 27.04.1962

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0007)

1969 - 1972

register

Høle og Forsand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0001)

01.07.1875 - 31.12.1902

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0002)

1903 - 1919

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0003)

01.01.1920 - 16.02.1925

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0004)

16.02.1925 - 31.12.1934

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0005)

01.01.1935 - 28.07.1945

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0007)

1871 - 1965

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0006)

01.08.1945 - 01.11.1954

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0008)

1954 - 1965

register

Høyland/Sandnes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0001)

1889 - 1898

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0002)

1900 - 1908

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0003)

01.01.1908 - 11.09.1916

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0004)

13.09.1916 - 27.11.1920

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0005)

01.12.1920 - 27.12.1926

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0006)

28.12.1926 - 31.12.1937

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0007)

01.01.1938 - 27.12.1944

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0008)

03.01.1945 - 24.06.1950

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0009)

26.06.1950 - 21.03.1956

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0010)

20.03.1956 - 16.02.1961

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0011)

08.11.1956 - 27.12.1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0012)

15.02.1961 - 10.09.1966

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0014)

14.09.1966 - 24.10.1969

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0015)

24.10.1969 - 22.07.1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0016)

21.07.1972 - 08.01.1973

register

Hå lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100456/Gga/L0001)

1890 - 1902

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100456/Gga/L0002)

1902 - 1925

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100456/Gga/L0003)

1925 - 1931

Håland lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0001)

1906 - 1916

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0002)

1916 - 1926

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0003)

1926 - 1931

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0004)

1931 - 1941

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0005)

1942 - 1955

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0006)

19.06.1955 - 30.12.1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0007)

1961 - 1968

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100100/Gga/L0008)

01.01.1965 - 31.12.1968

register

Jelsa lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0001)

05.01.1864 - 02.01.1869

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0002)

09.01.1876 - 05.07.1891

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0003)

03.07.1891 - 09.12.1940

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0004)

27.01.1941 - 18.12.1964

Jæren sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1

1869 - 1896

register

Dødsfallsprotokoll B 2 (SAST/SAS-14/52B/L0002)

1896 - 1910

Dødsfallsprotokoll B 3 (SAST/SAS-14/52B/L0003)

1910 - 1916

Karmsund sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 1 – Strand, Høle, Finnøy, Rennesøy

1862 - 1892

register

Dødsfallsprotokoll 2 – Skudenes, Avaldsnes, Torvastad, Tysvær, Skjold

1862 - 1901

register

Dødsfallsprotokoll AB 3 (SAST/SAS-26/IVAB/L0003)

1902 - 1905

Dødsfallsprotokoll AB 4 (SAST/SAS-26/IVAB/L0004)

1905 - 1911

Dødsfallsprotokoll AB 5 (SAST/SAS-26/IVAB/L0005)

1923 - 1933

Dødsfallsprotokoll AB 6 (SAST/SAS-26/IVAB/L0006)

1933 - 1938

Dødsfallsprotokoll AB 7 (SAST/SAS-26/IVAB/L0007)

1938 - 1943

Dødsfallsprotokoll AB 8 (SAST/SAS-26/IVAB/L0008)

1943 - 1945

Klepp lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100163/Gga/L0001)

1910 - 1932

Lund lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0001)

1882 - 1942

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0002)

1942 - 1957

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0003)

1958 - 1971

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0004)

1971 - 1972

register

Nedstrand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0002)

1899 - 1911

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0003)

1911 - 1940

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0004)

1940 - 1953

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0005)

1953 - 1968

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Rf/L0001)

1891 - 1898

Randaberg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100102/Gga/L0001)

1965 - 1972

register

Rennesøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100165/Gga/L0001)

1896 - 1929

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100165/Gga/L0002)

1930 - 1932

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100165/Gga/L0003)

1933 - 1950

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100165/Gga/L0004)

1951 - 1960

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100165/Gga/L0005)

1960 - 1970

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100165/Gga/L0006)

1970 - 1972

Ryfylke sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll A 1a (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0001a)

1884 - 1892

Dødsfallsprotokoll A 1b (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0001b)

1893 - 1903

Dødsfallsprotokoll A 2 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0002)

1904 - 1912

Dødsfallsprotokoll A 3 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0003)

1913 - 1919

Dødsfallsprotokoll A 4 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0004)

1920 - 1929

Dødsfallsprotokoll A 5 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0005)

1930 - 1950

Sand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/C/L0001)

1882 - 1918

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/Gga/L0001)

1919 - 1942

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/Gga/L0002)

13.01.1943 - 02.11.1961

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/Gga/L0003)

17.11.1961 - 07.12.1964

register

Sandnes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100167/Gga/L0001)

1918 - 1940

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100167/Gga/L0002)

1940 - 1956

register

Sauda lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gga/L0001)

1900 - 1923

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gga/L0002)

1924 - 1931

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gja/L0004)

1875 - 1880

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gja/L0007)

1886 - 1911

Skjold lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0001)

1887 - 1900

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0002)

1900 - 1912

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0003)

1912 - 1922

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0004)

1922 - 1934

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0005)

1934 - 1946

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0006)

1946 - 1956

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0007)

1956 - 1965

register

Skudenes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0001)

1884 - 1899

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0002)

1899 - 1908

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0003)

1908 - 1912

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0004)

1912 - 1921

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0005)

1921 - 1931

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0006)

1931 - 1943

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0007)

1943 - 1949

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0008)

1949 - 1956

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0009)

1956 - 1960

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0010)

1960 - 1966

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0011)

1966 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0012)

1970 - 04.01.1973

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0014)

1973 - 1973

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0015)

1974 - 1974

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0016)

1975 - 1975

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0017)

1976 - 1976

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100444/Gga/L0018)

1977 - 1977

register

Sokndal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100417/Gga/L0001)

1889 - 1923

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100417/Gga/L0002)

1924 - 1933

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100417/Gga/L0003)

1934 - 1941

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100417/Gga/L0004)

1941 - 1958

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100417/Gga/L0005)

1958 - 1972

Sola lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100126/Gga/L0002)

1969 - 1972

register

Stavanger byfogd

Dødsfallsprotokoll B 1 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0001)

1833 - 1863

Dødsfallsprotokoll B 2 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0002)

1863 - 1877

Dødsfallsprotokoll B 3 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0003)

1877 - 1885

Dødsfallsprotokoll B 4 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0004)

1967 - 1968

register

Dødsfallsprotokoll B 5 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0005)

1968 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll B 6 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0006)

1969 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll B 7 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0007)

1970 - 1971

register

Dødsfallsprotokoll B 8 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0008)

1971 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll B 9 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0009)

1972 - 1972

register

Stavanger skifteforvalter

Dødsfallsprotokoll B 1 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0001)

1885 - 1894

Dødsfallsprotokoll B 2 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0002)

1894 - 1902

Dødsfallsprotokoll B 3 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0003)

1902 - 1910

Dødsfallsprotokoll B 4 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0004)

1910 - 1918

Dødsfallsprotokoll B 5 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0005)

1918 - 1923

Dødsfallsprotokoll B 6 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0006)

1923 - 1928

Dødsfallsprotokoll B 7 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0007)

1928 - 1931

register

Dødsfallsprotokoll B 8 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0008)

1931 - 1935

register

Dødsfallsprotokoll B 9 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0009)

1935 - 1939

register

Dødsfallsprotokoll B 10 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0010)

1939 - 1943

register

Dødsfallsprotokoll B 11 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0011)

1943 - 1946

register

Dødsfallsprotokoll B 12 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0012)

1946 - 1948

register

Dødsfallsprotokoll B 13 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0013)

1948 - 1951

register

Dødsfallsprotokoll B 14 (SAST/A-101412/001/5/52/52B/L0014)

1951 - 1953

register

Strand og Forsand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0001)

1865 - 1886

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0002)

1886 - 1932

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0003)

1920 - 1963

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0004)

1933 - 1943

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0005)

1944 - 1955

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0006)

1955 - 1963

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0007)

1963 - 1966

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0008)

1966 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0009)

1969 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0010)

1972 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0011)

1973 - 1976

register

Suldal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0001)

1892 - 1945

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0002)

1946 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0003)

1964 - 1971

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100419/Gga/L0004)

1971 - 1977

Time lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0001)

1880 - 1921

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0002)

1922 - 1949

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0003)

1950 - 1962

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0004)

1962 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0005)

1965 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100420/Gga/L0006)

1970 - 1972

register

Torvestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0001)

1883 - 1931

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0002)

1931 - 1942

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0003)

1943 - 1952

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0004)

1952 - 1959

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100307/Gga/L0005)

1959 - 1965

register

Tysvær lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0001)

1891 - 1897

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0002)

1897 - 1916

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0003)

1916 - 1926

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0004)

1927 - 1949

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0005)

1950 - 1965

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0006)

1965 - 1970

register

Vikedal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0001)

1910 - 1921

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0002)

1921 - 1932

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0003)

1933 - 1943

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0005)

1929 - 1941

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100179/Gg/L0004)

1944 - 1959

register

Vindafjord lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100207/Gg/L0001)

1960 - 1968

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100207/Gg/L0002)

1966 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100207/Gg/L0003)

1970 - 1972

register

Årdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100453/Gga/L0001)

1885 - 1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100453/Gga/L0002)

1885 - 1895

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100453/Gga/L0003)

01.07.1895 - 20.12.1915

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100453/Gga/L0004)

01.01.1916 - 31.12.1924

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100453/Gga/L0005)

1925 - 1943

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100453/Gga/L0006)

1944 - 1964

register


Hordaland

Nordhordland sorenskriveri

Dødsfallsprotokoll 4

1849 - 1862


Bergen

Bergen byfogd

Dødsfallsprotokoll 1

1821 - 1847

Dødsfallsprotokoll 2

1847 - 1861

Dødsfallsprotokoll 3

1861 - 1878

Dødsfallsprotokoll 9

1910 - 1915

register

database

Dødsfallsprotokoll 10

1915 - 1918

database

Dødsfallsprotokoll 11

1918 - 1919

database

Dødsfallsprotokoll 12

1919 - 1921

database

Dødsfallsprotokoll 13

1921 - 1924

database

Dødsfallsprotokoll 14

1924 - 1927

database

Dødsfallsprotokoll 15

1927 - 1929

database

Dødsfallsprotokoll 16

1929 - 1931

database

Dødsfallsprotokoll 17

1931 - 1934

database

Dødsfallsprotokoll 18

1934 - 1936

database

Dødsfallsprotokoll 1

1821 - 1847

Dødsfallsprotokoll 4

1878 - 1886

Dødsfallsprotokoll 5

1886 - 1892

Dødsfallsprotokoll 6

1893 - 1898

Dødsfallsprotokoll 7

1898 - 1904

Dødsfallsprotokoll 8

1904 - 1910


Møre og Romsdal

Fræna lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1095/02/L0061)

1836 - 1842

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1095/02/L0062)

1848 - 1860

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1095/02/L0063)

1886 - 1909

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1095/02/L0064)

1909 - 1925

Gjemnes og Eide lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1097/1/02/L0001)

1887 - 1909


Sør-Trøndelag

Byneset lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1019/01/02/L0001)

1903 - 1921

Frøya lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/SAT-23/Ga/L0001)

23.02.1910 - 31.01.1913

Dødsfallsprotokoll (SAT/SAT-23/Ga/L0002)

14.02.1913 - 09.09.1918

Dødsfallsprotokoll (SAT/SAT-23/Ga/L0003)

13.09.1918 - 03.10.1923

Dødsfallsprotokoll (SAT/SAT-23/Ga/L0004)

08.10.1923 - 26.03.1930

Meldal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/Meldal/G/Ga/L0007)

16.09.1925 - 09.02.1933

Orkdal lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1074/02/L0002)

1912 - 1930


Nord-Trøndelag

Fosnes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1022/02/L0001)

1827 - 1829

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1022/02/L0002)

1897 - 1917

Dødsfallsprotokoll (SAT/A-1022/02/L0003)

1916 - 1930


Nordland

Evenes (Ofoten) lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-18/2/L0001)

1885 - 1906

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-18/2/L0002)

1907 - 1926

Gildeskål lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0002)

1868 - 1891

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0003)

1892 - 1900

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0004)

1901 - 1912

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0005)

1907 - 1917

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0006)

1908 - 1929

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0007)

1912 - 1917

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-24/2/L0008)

1917 - 1934

register

Gimsøy og Valberg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAT/LENS-26/2/L0001)

1887 - 1925


Troms

Balsfjord lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1879 - 1900

Dødsfallsprotokoll

1901 - 1913

Dødsfallsprotokoll

1914 - 1922

Dødsfallsprotokoll

1922 - 1930

Bardu lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1915 - 1929

Berg og Torsken lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1894 - 1901

Dødsfallsprotokoll

1903 - 1931

Bjarkøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1904 - 1921

register

Dødsfallsprotokoll

1921 - 1931

register

Dødsfallsprotokoll

1931 - 1932

register

Hillesøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1906 - 1933

Ibestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATØ-45/Qa/L0141)

1863 - 1899

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATØ-45/Qa/L0142)

1899 - 1913

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATØ-45/Qa/L0143)

1909 - 1911

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATØ-45/Qa/L0144)

1913 - 1916

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATØ-45/Qa/L0145)

1917 - 1929

Kvæfjord lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1907 - 1922

register

Dødsfallsprotokoll

1922 - 1929

register

Lenvik lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1887 - 1894

Dødsfallsprotokoll

1895 - 1901

Dødsfallsprotokoll

1902 - 1928

Dødsfallsprotokoll

1928 - 1936

Lyngen lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1929 - 1935

Målselv lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1863 - 1893

Dødsfallsprotokoll

1893 - 1927

Salangen lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1887 - 1922

Dødsfallsprotokoll

1906 - 1932

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATO-97/Fic/L0073/0002)

1914 - 1914

Dødsfallsprotokoll (SATØ/SATO-97/Fic/L0073/0004)

1918 - 1922

Skjervøy lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1893 - 1912

Dødsfallsprotokoll

1911 - 1933

Tromsø byfogd

Dødsfallsprotokoll 651 (SATØ/S-0063/M/Mb/L0651)

03.03.1868 - 29.04.1882

Dødsfallsprotokoll 652 (SATØ/S-0063/M/Mb/L0652)

19.05.1882 - 27.12.1901


Finnmark

Hammerfest byfogd

Dødsfallsprotokoll 209 (SATØ/S-0064/J/L0209)

07.01.1852 - 22.12.1862

Dødsfallsprotokoll 210 (SATØ/S-0064/J/L0210)

26.01.1863 - 17.10.1887

Dødsfallsprotokoll 211 (SATØ/S-0064/J/L0211)

24.10.1887 - 17.05.1907

register

Loppa lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1901 - 1933

Nord-Varanger lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1853 - 1865

Dødsfallsprotokoll

1865 - 1892

Dødsfallsprotokoll

1866 - 1903

Dødsfallsprotokoll

1892 - 1908

Dødsfallsprotokoll

1908 - 1920

Dødsfallsprotokoll

1921 - 1933

Sørøysund og Kvalsund lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll

1870 - 1881

Dødsfallsprotokoll

1901 - 1910

Dødsfallsprotokoll

1910 - 1916

Dødsfallsprotokoll

1916 - 1918

Dødsfallsprotokoll

1918 - 1925

Dødsfallsprotokoll

1926 - 1933