Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Arkivbevaring

Eldre arkivmateriale foreligger på papir, som fotografier, på lydbånd eller på film. I de senere år har stadig mer arkivmateriale blitt skapt digitalt, og i fremtiden kan vi forvente at nesten alt arkivmateriale skapes digitalt. Hvordan tar Arkivverket vare på arkivmaterialet, og hvordan beskrives og tilgjengeliggjøres det?

Elektronisk arkivmateriale

Under elektronisk arkivmateriale informerer vi om hvordan vi mottar og tester elektroniske uttrekk fra arkivskapere. Vi forklarer også hvilke testverktøy vi bruker og hvordan vi langtidslagrer elektronisk arkivmateriale.


Arkivmateriale knyttet til 22. juli

Riksarkivet og flere statsarkiver oppbevarer minnemateriale knyttet til terrorangrepet 22. juli 2011. Riksarkivet tok imot arkivet etter 22. juli-kommisjonen da den overleverte sin rapport den 13. august 2012. Filmopptaket fra rettssaken mot Anders Behring Breivik er også avlevert fra Domstolsadministrasjonen til Riksarkivet.

Papirmateriale

Under papirmateriale forteller vi om hvordan arkivene beskrives og katalogiseres. Vi forteller også om hvordan vi oppbevarer arkivene. Gjennom vår digitaliseringsvirksomhet tilgjengeliggjør vi utvalgte kilder for vårt internettpublikum.

.