I katalogen beskrives arkivet fra det generelle til det spesifikke, for å bevare eller gjenskape sammenhenger og den hierarkiske strukturen i arkivet og dets deler. Man starter på toppen med arkivskaper og arkiv og går nedover til mappe, eventuelt til dokument.

Følgende opplysninger er med i en elektronisk katalog:

 • Arkivskaper
  Her inngår opplysninger om navn, tidsrom, historikk, samfunnssektor, forvaltningsområde, forvaltningsnivå, organisasjons- og næringskategorier, topografi, samt relasjoner til andre arkivskapere.
 • Arkiv
  Arkivopplysninger bør bestå av navn, tidsrom, ytre proveniens, klausulopplysninger, ordningsbeskrivelse, forhold mellom manuelt og elektronisk arkiv, opplysninger om manglende arkivenheter, angivelse av omfang og en kortfattet innholdsbeskrivelse.
 • Serie
  Serien registreres etter Allment arkivskjema med seriesignatur og tittel, samt tidsrom og omtale. Det er særlig viktig å omtale seriens relasjoner til andre arkivserier. Det er mulig å dele inn hovedserier i underserier.
 • Stykke
  Et arkivstykke er arkivets fysiske lagringsenhet. Det har vanligvis form av en protokoll eller bok, eske eller pakke. Informasjon om stykket består av løpenummer og tittel, samt tidsrom og eventuell innholdsbeskrivelse.
 • Mappe
  En arkivmappe (eller legg/omslag) registreres med nummer, innholdsbeskrivelse og tidsrom.
 • Dokument
  Dette er det laveste beskrivelsesnivået. Hvert enkeltdokument kan registreres med nummer, tittel, tidsrom eventuelt nærmere omtale av dokumentet.

Innholdet i de elektroniske katalogene er tilgjengelig for publikum gjennom Arkivportalen.