Standarden kan benyttes uansett hvilken arkivenhet som skal beskrives (arkiv, serie, stykke, mappe, dokument), og den kan fungere som en komplett sjekkliste over momenter som bør beskrives av depotinstitusjonen i forbindelse med aksesjon, listeføring og katalogisering.

De overordnete prinsippene i ISAD(G) er at arkivet skal beskrives fra det generelle til det spesielle, for å bevare eller gjenskape sammenhenger og den hierarkiske strukturen i arkivet og dets deler. Informasjon gis på det høyest mulige nivået. Det skal kun oppgis informasjon som er relevant for det nivået som beskrives, og informasjonene bør ikke gjentas.

Et slikt katalogsystem baserer seg på at hver beskrivelse er direkte knyttet til nærmeste overstående enhet i katalogen. Det er sammenhengen mellom de hierarkisk strukturerte enhetene som til sammen gir full informasjon. Et dokument (som beskrives) ligger i en mappe (som beskrives) i et stykke (som beskrives) som tilhører en serie (som beskrives) i et arkiv (som beskrives) fra en arkivskaper (som beskrives).

Nedenfor er beskrivelseselementene i ISAD(G) listet opp:

3.1. Område for beskrivelse av identitet

3.1.1 Referansekoder

3.1.2 Tittel

3.1.3 Dato for arkivdanning

3.1.4 Beskrivelsesnivå

3.1.5 Omfang av det beskrevne

3.2. Område for kontekst

3.2.1 Arkivskaperens navn

3.2.2 Administrasjons- eller personalhistorie

3.2.3 Dato for arkivskapers virksomhet

3.2.4 Eierforhold

3.2.5 Avleverende instans

3.3. Område for innhold og struktur

3.3.1 Sammenfattende innholdsbeskrivelse

3.3.2 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser

3.3.3 Tilvekst

3.3.4 Anvendt arkivsystem

3.4. Område for betingelser for adgang og bruk

3.4.1 Juridisk status

3.4.2 Adgangsbetingelser

3.4.3 Copyright – betingelser for gjengivelse av informasjon

3.4.4 Språk i arkivmaterialet

3.4.5 Fysiske karakteristika

3.4.6 Hjelpemidler

3.5. Område for relatert materiale

3.5.1 Oppbevaringssted for originaler

3.5.2 Eventuelle kopier

3.5.3 Beslektede deler av beskrivelser

3.5.4 Beslektet materiale

3.5.5 Publisert forskning

3.6. Område for anmerkninger

3.7. Hvem/når ordnet og katalogis