Arkivet består både av papirdokumenter og elektroniske filer. Papirarkivet utgjør om lag 12 hyllemeter. Adgang til materialet vil skje etter vanlige regler i henhold til offentlighetsloven, forvaltningsloven og sikkerhetsloven.

Søknad om innsyn rettes til Riksarkivet.

Det er kun fire kanaler som kan benyttes for å fremme innsynskrav:

  •  e-post til Riksarkivets postmottak: riksarkivet@arkivverket.no 
  •  vanlig post til Riksarkivet
  •  telefon til Riksarkivets sentralbord: 22022600
  •  personlig frammøte i ekspedisjonen ved Riksarkivets lesesal 

Den 20. september 2012 ga Kulturministeren innsyn i enkelte referater fra intervjuer 22. julikommisjonen hadde gjennomført med politikere. Disse dokumentene finnes på Kulturdepartementets nettsider.