Etter initiativ fra Domstoladministrasjonen ble det utarbeidet en avtale om avlevering av filmopptak fra rettssaken mot Anders Behring Breivik våren 2012. Materialet er avlevert til Riksarkivet. 

Filmen vil være klausulert i 60 år med mulighet for forlengelse etter vanlige regler.

Forskere, berørte parter og andre, etter alminnelige regler for innsyn, vil kunne få tilgang til filmmaterialet, eller deler av dette, etter søknad allerede ca. ett år etter at rettssaken er avsluttet.