Flere arkiv- og oppbevaringsinstitusjoner fulgte Riksarkivarens anbefaling om innsamling av minnemateriale fra terrorangrepet. Riksarkivet har tatt imot materiale samlet inn i Oslo sentrum og fra Hole kommune. Også andre kommuner har sendt materiale til Riksarkivet.

Minnemateriale forstås her som skriftlige uttrykk og gjenstander som er lagt ned ved kirker, rådhus og andre offentlige steder etter hendelsene 22. juli 2011.

Riksarkivaren har utarbeidet en veiledning for håndtering og oppbevaring av dette minnematerialet. Hensikten er å legge til rette for likeartet ordning og registrering av minnematerialet. Veiledningen tar blant annet for seg eierskap, type arkiv, navnsetting, ordningskriterier, emballasje, spørsmål knyttet til klausulering, tilgjengeliggjøring og digitalisering.

Kondolanseprotokoller opprettet etter 22. juli-hendelsene bør inngå i arkivet til virksomheten som har lagt ut (eller tatt imot) protokollen. De skal normalt ikke inngå i samlinger med minnemateriale.