• Dokumenter/ gjenstander hvor det ikke fremkommer opplysninger om navn eller alder (anonym) kan publiseres
  • Dokumenter/ gjenstander med opplysninger om fornavn (eventuelt i kombinasjon med alder) kan publiseres
  • Dokumenter/ gjenstander med opplysninger om etternavn eller fullt navn skal ikke publiseres
  • Dokumenter/ gjenstander med opplysninger om fornavn (og alder) i kombinasjon med stedsnavn skal ikke publiseres
  • Motiv av offer eller tekst med innhold til et bestemt offer skal ikke publiseres
  • Tekst eller motiv som kan virke støtende skal ikke publiseres