Materialet lagres på ulike lokasjoner og på ulike medier. Pakkegenereringen forgår i et eget forvaltningssystem, som også er implementert i deler av kommunal sektor.

CDer som medium for langtidslagring er faset ut, og lagring på disk og tape ble implementert for flere år siden. Prosjekt for definering av digitalt pakkeformat ble ferdigstilt som en del av DIAS-prosjektet. Det digitale sikringsmagasinet inneholder materiale på disk og tape. Magasinet ble etablert i 2013.