• OAIS
  er en ISO-standard for arkiv (ISO 14721). Den spesifiserer hvordan arkivobjekter skal bevares i autonome og selvdokumenterende arkivpakker. Den definerer også funksjoner og prosesser for å opprettholde arkivobjektenes lesbarhet og autentisitet i et arkivdepot. OAIS er rammen for arkivpakkestrukturen i DIAS. Den ligger også til grunn for organiseringen av Arkivverkets digitale depot, og danner basis for avleveringsformatet i Noark-5.
 • ADDML
  brukes for å beskrive poststrukturerte datafiler (tabelluttrekk) på teknisk detaljnivå. Standarden er i de senere år utvidet med muligheter for kontekstuell beskrivelse, men fortsatt primært beregnet på teknisk beskrivelse. Standarden er egenutviklet av Arkivverket. Den brukes også av det svenske Riksarkivet, og inngår i DIAS.
 • METS
  spesifiserer de overordnede elementene i en OAIS-basert arkivpakke: organisering, struktur og innholdsoversikt. Arkivpakkens administrative metadata (i PREMIS/ADDML) og beskrivende metadata (i EAD/EAC) kan tilknyttes METS som ”plug-ins”, enten innkapslet i METS eller som utenforliggende objekter som METS refererer til (eventuelt begge deler). DIAS-prosjektet har tilpasset en egen norsk versjon av METS for statlige og kommunale arkivdepoter: DIAS-METS.
 • PREMIS
  spesifiserer bevaringsmetadata i en arkivpakke. Den dokumenterer hendelsene og håndteringshistorikken gjennom arkivpakkens livssyklus fra og med mottak i arkivdepot. DIAS-prosjektet har tilpasset en egen norsk versjon av PREMIS for statlige og kommunale arkivdepoter: DIAS-PREMIS
 • EAD
  brukes til å beskrive objekter (logisk) som arkivmateriale. EAD inngår i DIAS, og brukes uten egne norske tilpasninger.  
 • EAC-CPF
  brukes for å beskrive arkivskapere og andre aktører med tilknytning til arkivobjekter, og supplerer EAD. EAC-CPF inngår i DIAS, og brukes uten egne norske tilpasninger.