ADDML er det norske Arkivverkets egenutviklede standard for teknisk beskrivelse av poststrukturerte datafiler (tabelluttrekk). ADDML brukes også for slik teknisk strukturbeskrivelse i DIAS.

Standarden brukes i dag i versjonene 7.3 hos noen arkivskapere og andre arkiv, og 8.2 internt i Arkivverket. Mens versjon 7.3 var en strikt detaljbeskrivelse av strukturen fortrinnsvis for flate filer, er dette mer rendyrket i versjon 8.2. I denne versjonen kan kun flate filer detaljbeskrives. Til gjengjeld er det lagt til muligheter for overordnede beskrivelser av andre typer filer og også for kontekstuell informasjon.

For en mer grunnleggende beskrivelse av standarden for versjon 8.2 åpne pdf-dokumentet.

ADDML 8.2 Generelt

Versjon 8.2 fordrer også at hver enkelt bruker lager sitt eget bruksmønster og beskriver dette for seg selv.  Dette dokumentet er ennå ikke ferdig, men vil komme i løpet av 2011.

XML-skjema for versjon 8.2 last ned xsd-dokument.