DIAS-METS er DIAS-prosjektets tilpasning av METS for bruk i en felles arkivpakkestruktur for norske statlige og kommunale arkivdepoter. Dette nettstedet er den offisielle web-siden for DIAS-METS. Oppdaterte versjoner av DIAS-METS publiseres på denne siden etter hvert som de foreligger.

DIAS-METS definerer det ytre laget (”containeren”) og strukturen i DIAS-baserte arkivpakker. Innbygd i arkivpakkestrukturen, og følgelig i DIAS-METS, bruker DIAS følgende andre standarder: EAD og EAC-CPF for arkiv- og aktørbeskrivelse, DIAS-PREMIS for bevaringsmetadata og ADDML for teknisk strukturbeskrivelse. Hver av disse standardene i arkivpakkestrukturen har et eget XML-skjema.

Arkivpakker i Arkivverkets digitale magasin, baseres på strukturen i DIAS-modellen, og er organisert med utgangspunkt i DIAS-METS.