Den spesifiserer operasjoner som utføres gjennom en arkivpakkes livssyklus, og gjør det dermed mulig å dokumentere håndteringshistorikken i et arkivdepot. DIAS-PREMIS er DIAS-prosjektets tilpasning av PREMIS for bruk i en felles arkivpakkestruktur for norske statlige og kommunale arkivdepoter. Dette nettstedet er den offisielle web-siden for DIAS-PREMIS. Oppdaterte versjoner publiseres på denne siden etter hvert som de foreligger.

Arkivpakker i Arkivverkets digitale magasin, baseres på strukturen i DIAS-modellen, og bruker DIAS-PREMIS for å beskrive bevaringsmetadata.