Arkivpakker i Arkivverkets nye digitale magasin som planlegges tatt i bruk fra 2012, vil være basert på  strukturen i DIAS-modellen, og bruke EAD for logisk arkivbeskrivelse.

Link til EAD: http://www.loc.gov/ead/ead.xsd

For EAD og EAC-CPF arbeider DIAS-prosjektet med å spesifisere en fullstendig mapping av elementer mot Asta-systemet. Dokumentet nedenfor viser foreløpig status for dette arbeidet for EAD, som planlegges ferdig høsten 2011:

Mapping til ASTA av EAD