Arkivpakker i Arkivverkets digitale magasin, baseres på strukturen i DIAS-modellen, og bruker EAD for logisk arkivbeskrivelse.

Link til EAD: http://www.loc.gov/ead/ead.xsd

For EAD og EAC-CPF arbeider DIAS-prosjektet med å spesifisere en fullstendig mapping av elementer mot Asta-systemet. Dokumentet nedenfor viser status for dette arbeidet for EAD:

Mapping til ASTA av EAD