Testverktøy

 • ArkN3
  Dette verktøyet brukes noe til visning av journaler fra Noark 3-system. ArkN3 er utviklet i Microsoft Access.
 • Proteus
  Dette verktøyet brukes til å teste uttrekk fra Noark 3-system. Proteus er utviklet i programmeringsspråket SAS. Verktøyet er bare tilgjengelig for Arkivverket.
 • ArkN4
  Dette verktøyet brukes til å teste uttrekk fra Noark 4-system. ArkN4 er utviklet i programmeringsspråket Perl med en MySQL-database i bunnen. Verktøyet kan lastes ned fra Arkivverkets sider. Informasjon om videreutvikling og nye versjoner skjer på Arkivverkets ArkN4-forum som er opprettet for dette formålet. Se også en nærmere beskrivelse av ArkN4 .
 • Arkadukt
  Dette verktøyet brukes til å lage en datasettbeskrivelse (teknisk metadata-beskrivelse) av uttrekket. Beskrivelsen vil følge Arkivverkets egen standard ADDML for denne typen datasettbeskrivelser. Se også en nærmere beskrivelse av Arkadukt .
 • Arkade
  Dette verktøyet brukes til å teste uttrekk fra alle system unntatt Noark-3 og Noark-4. Verktøyet forutsetter en datasettbeskrivelse som følger ADDML 8.2 unntatt uttrekk fra en Noark 5-kjerne. Arkade 4.0 er utviklet i Java. Verktøyet er for tiden bare tilgjengelig for Arkivverket.
 • Øvrige program
  I tillegg til nevnte verktøy er det noen ganger behov for å lage små program. Disse programmene vil normalt lages i det programmeringsspråket som testeren bruker. Ingen av disse programmene distribueres.

"V" – The fileviewer

I tillegg til verktøyene for selve testingen brukes dette verktøyet til visuell kontroll av den enkelte fil i deponeringen. "V" er hyllevare som kan nedlastes fra Charles Prineas.

XML check

Programmet kontrollerer Noark-4 uttrekk for validering. Resultatet visualiseres i programmet med farge-gradering, og kan lagres som en tekstfil med sammendrag over eventuelle feil.