Siste versjon av ArkN4 distribueres fritt til alle interesserte. Testverktøyet kjøres under UNIX/Linux og er programmert i Perl med MySQL-database.

Verktøyet er lagt ut for nedlasting fra Arkivverkets nettsted (se nedenfor). ArkN4 distribueres under en GNU General Public Licence (GPL) v.2.0 i den tilstand det befinner seg i øyeblikket.

Riksarkivaren har valgt å distribuere ArkN4 av flere grunner. Først og fremst er det ønskelig å få testet ut ArkN4 best mulig. Vi håper derfor at brukerne vil rapportere de feil og mangler som de oppdager i programmet, og vi ser gjerne at andre bidrar til videreutvikling av verktøyet, slik GPL-lisensen åpner for.

Dernest håper vi at ArkN4 kan være til hjelp for Noark 4-leverandørene i deres kvalitetssikring av uttrekksfunksjonene i sine systemer.

For det tredje skal arkivskapere og andre uttrekksprodusenter selv kunne teste sine uttrekk for deponering/avlevering før overføring til Riksarkivet. På den måten håper vi at kvaliteten på de uttrekkene vi mottar vil bli betraktelig bedre.

Kontakt og henvendelser angående ArkN4:

Dersom noen korrigerer eller videreutvikler ArkN4 i tråd med GPL-lisensen, kan dette meldes til arkn4@arkivverket.no, og innsending og videre distribusjon (deling) av filer kan avtales med Riksarkivet.