Hva er Arkadukt?

Arkadukt er et verktøy som kan lage eller redigere ADDML-datasettbeskrivelser, og være et hjelpemiddel for arkivskapere som skal overføre elektronisk arkivmateriale til Arkivverket eller for Arkivverket i sin rolle som arkivdepot og tester av mottatt arkivmateriale. I tillegg kan Arkadukt være aktuell for andre arkivdepoter i Norge.

Den gjeldende versjonen av Arkadukt, Arkadukt 2.0, er utviklet i Java. Denne versjonen lager beskrivelser i henhold til ADDML 8.2, men kan også lese ADDML 7.3. Denne versjonen kan fås på forespørsel til Arkivverket (send forespørselen per e-post til riksarkivet@arkivverket.no).

Hva er en datasettbeskrivelse?

En datasettbeskrivelse beskriver strukturen og innholdet i en samling datafiler. Datasettbeskrivelsen er en XML-fil med tekniske metadata, og i noen tilfeller med referanse til andre beskrivende filer som XML-skjemaer. XML-filen hører sammen med datafilene den beskriver og lagres vanligvis sammen med dem.

Egenskaper ved Arkadukt

Programmet fungerer i stor grad som en editor som leser og skriver XML-filer, men avviker ved at det er spesialtilpasset gjeldende ADDML-versjon. Hvilken som helst tekst- eller XML-editor kan brukes for å lage datasettbeskrivelser, men Arkadukt forenkler jobben og sørger for at Arkivverkets spesielle bruk av ADDML blir ivaretatt. Følgende egenskaper gjelder fra og med versjon 2.0 og ADDML 8.2:

Arkadukt

  • er en Java-applikasjon.
  • er plattformuavhengig.
  • validerer datasettbeskrivelsene i henhold til ADDML-skjemaet og Arkivverkets tilleggsregler.
  • leser datasettbeskrivelser fra tidligere versjoner av ADDML (ADDMML 7.3) og konverterer dem til gjeldende versjon.
  • gir mulighet for å registrere informasjon om ”flate filer” og dataobjekter generelt.
  • gir mulighet for å registrere informasjon om dataobjekter i XML-format.
  • gir mulighet for å angi prosesseringsinformasjon, som er aktuelt når Arkadukt brukes sammen med Arkade.