Siste versjon av ArkN4 er fra 31. januar 2012 

Versjon 1.8 av ArkN4 er tilgjengelig for nedlasting. Se nedlastings- og installasjonsveiledning. Denne versjonen har fått rettet opp flere av de svakheter som den forrige versjonen var beheftet med.

De viktigste svakhetene som er rettet opp fra forrige versjon:

  • Forbedret filreferansekontroll i arkivuttrekk med elektroniske dokumenter. Valideringen av filer som inneholder dokumentreferanser er blitt 500 – 800 ganger raskere.
  • Ytterligere forbedret fremmednøkkelkontroll.

En fyldigere oversikt over i alt 12 forbedringer finnes i statusrapport. Statusrapporten gir videre oversikt over gjenstående kjente/innrapporterte feil. Utbedringer t.o.m. versjon 1.8 vises i endringslogg. ArkN4 er i daglig bruk i Arkivverket. Det finnes sikkert fremdeles noen ukjente feil så tilbakemeldinger på ArkN4 er fortsatt veldig ønskelig. 

Nedlastings- og installasjonsveiledning

ArkN4 kjøres kun under UNIX/Linux. Utpakking av tarball-filen (tar.gz) gjøres ikke av programmet, dette gjøres utenom på standard måte. ArkN4 er programmert i Perl og bruker en rekke Perl-moduler. Hvilke Perl-moduler som følger med forskjellige Linux-distribusjoner varierer. Derfor er det sannsynlig at noen moduler må installeres fra CPAN (The Perl Archive Network). Hvordan dette gjøres, er beskrevet i installasjonsveiledning.

Tekniske opplysninger om Riksarkivets installasjon:

Riksarkivet kjører p.t. ArkN4 på

  • Ubuntu Server Edition
  • Perl
  • MySQL

I prinsippet skal ArkN4 kunne kjøres på enhver UNIX-/Linux-versjon, men vi anbefaler å bruke en som ligner vår, dvs. Ubuntu Server Edition.

Kvalitetssikring av testede arkivuttrekk

Vi minner om at arkivuttrekk som er testet feilfritt med den distribuerte versjonen av ArkN4, alltid vil bli testet grundig på nytt når de kommer til Riksarkivet. Dersom Riksarkivets testing viser at arkivuttrekket inneholder feil eller mangler, har arkivskaperen ansvaret for å få produsert et nytt arkivuttrekk. At arkivuttrekket testes feilfritt i den distribuerte versjonen av ArkN4, er altså ingen garanti for godkjenning hos Riksarkivet.

Kontakt og henvendelser angående ArkN4:

Dersom noen korrigerer eller videreutvikler ArkN4 i tråd med GPL-lisensen, kan dette meldes til arkn4@arkivverket.no, og innsending og videre distribusjon (deling) av filer kan avtales med Riksarkivet.