Hva er Arkade?

Arkade er Arkivverkets program for å teste flere typer arkivuttrekk både før og etter leveranse til arkivdepot.

Hvem kan bruke Arkade?

Arkade kan distribueres til alle forvaltningsorgan i Norge. Målgruppen er primært arkivskapere i statlig og kommunal sektor, foruten Arkivverket selv, men private aktører skal også kunne ta verktøyet i bruk. Verktøyet skal brukes som et test- og dokumentasjonssystem ved arkivuttrekk. Det er en målsetning å øke kvalitet på arkivuttrekk, og redusere ressursbruken ved overføring av arkivmaterialet.

Arkade versjon 4

Arkade finnes per i dag i versjon 4. Programmet kan fås på forespørsel til post@arkivverket.no. Denne versjonen kan teste arkivuttrekk etter Noark 5-standarden og fagsystem ("flate filer") beskrevet ved ADDML.

Arkade versjon 5 (kommer i 2017)

Arkade versjon 5 er under utvikling og vil bli lansert første halvår 2017. Programmet er et verktøy for å teste alle datasett som er beskrevet i henhold til ADDML standarden.

Arkade versjon 5 vil være vesentlig utvidet og forbedret i forhold til versjon 4, med:

  • Enkel nedlasting og installasjon
  • Intuitivt brukergrensesnitt, der alle pågående tester og oppgaver visualiseres
  • Mulighet for å teste alle aktuelle versjoner av Noark (Noark 3, Noark-4, Noark 5)
  • Mulighet for å teste ethvert datasett beskrevet i henhold til ADDML standarden (versjon 8.3)
  • Mulighet til også å bruke "prosedyrer" (analyser og tester) fra ADDML definisjonen
  • Forbedret logging og rapportering
  • Mulighet for å pakke datasett i "pakker" SIP-er eller AIP-er (se arkivverkets sider om OAIS)

Det forventes at arkivskapere tar i bruk Arkade versjon 5 for å teste arkivuttrekk før oversendelse til depotinstitusjon.