Arkivbeskrivelse

For å finne fram til et arkiv og til informasjon innen arkivet, er en avhengig av det blir laget registre, kataloger og andre gjenfinnings- og hjelpemidler. Arkivbeskrivelse er et felles ord for informasjonen som registreres om innholdet i et arkiv. Med en god og fyldig arkivbeskrivelse blir identifisering og bruk av arkiver langt enklere.

Oppbevaring

Arkivmateriale må oppbevares under forhold som forsinker nedbrytningen så mye som mulig. Temperatur og relativ luftfuktighet er to viktige faktorer. Det er også viktig å tenke på hvordan arkivmaterialet emballeres.

Digitalisering

Arkivverkets digitaliseringsvirksomhet omfatter transkribering og skanning. En del kilder blir både transkribert og skannet. De digitaliserte kildene publiseres i Digitalarkivet. Ambisjonen er å digitalisere ti prosent av samlingene innen 2030. Det vil utgjøre omkring 25 000 hyllemeter.