Arkivverkets ambisjoner

Arkivverkets ambisjon er å digitalisere ti prosent av samlingene innen 2030. Det vil utgjøre omkring 25 000 hyllemeter. Tatt i betraktning av at en rekker om lag 40 hyllemeter i løpet av et årsverk på en bokskanner, vil dette kreve et stort antall årsverk. På den annen side er det mulig å skanne 200 hyllemeter i løpet av et årsverk på en bunkeskanner. Men store deler av det arkivmaterialet som det er aktuelt å digitalisere, er innbundne protokoller og/eller skjørt materiale som ikke egner seg for bunkeskanning.

Transkribering

Arkivmateriale som transkriberes, blir skrevet av bokstav for bokstav. Det transkriberte materialet publiseres som søkbare databaser eller som søkbar fritekst. Det er særlig folketellinger og kirkebøker som har vært gjenstand for transkribering.

Skanning og indeksering

Arkivmateriale som skannes, blir publisert som digitale bildefiler. Teksten på bildene er ikke søkbar, men før det skannede materialet blir publisert, blir det knyttet beskrivende informasjon til bildefilene. Dette kaller vi indeksering, og det gjør det enklere å finne fram. For eksempel genereres indekssiden til de skanna kirkebøkene automatisk på bakgrunn av indekseringen.

Både transkribering og skanning

Noe arkivmateriale er både transkribert og skannet. Da kan brukerne søke fram den informasjonen de er på jakt etter, for deretter å kontrollere med originalkilden at informasjonen stemmer. Ikke all kontekst i en kilde kan gjengis godt nok i en transkripsjon. En titt på originalkilden gir ofte en dypere forståelse av overstrykninger, innskutte ord og symboler.