Arkivmagasiner

Papir brytes ned av kjemiske og mekaniske prosesser. Arkivmagasiner med et godt tilpasset klima forsinker slike nedbrytningsprosesser. Den viktigste klimafaktoren er temperaturen, som i utgangspunktet bør være så lav som mulig. Også den relative luftfuktigheten er en viktig faktor, og endelig må ikke arkivmateriale eksponeres unødig for lys.

Ved siden av å holde temperatur og relativ luftfuktighet på rett nivå, er stabiliteten i klimaet av stor betydning. Varierende relativ luftfuktighet kan føre til mekanisk nedbrytning ved at papir, skinn og pergament utvider seg og trekker seg sammen. Hensynet til stabilt klima betyr i praksis, at klimaet der arkivmaterialet oppbevares, ikke kan være veldig forskjellig fra klimaet på lesesalen.

Emballasje

Emballasje beskytter arkivmaterialet mot lys, støv og skitt. I noen grad kan emballasje begrense vann- og brannskader, og dersom klimaet i omgivelsene skifter, kan emballasjen fungere som en buffer mot klimaendringer.

Esker, med og uten omslag rundt arkivmaterialet, og gråpapir er den vanligste emballasjen. Esker er å foretrekke, fordi de gir arkivmaterialet bedre støtte. Esker lages av forskjellige typer papp, og ikke all papp er ideell for langtidslagring av papir. Dersom man benytter en eske som fremmer dannelse av syre på kort eller lang sikt, er det viktig å benytte et omslag av god kvalitet rundt arkivmaterialet.