I Arkivverket jobber vi med arkivutvikling gjennom følgende tiltak:

  • Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.
  • Riksarkivaren foretar kartlegging av elektronisk og papirbasert materiale innenfor statlig sektor. 
  • Riksarkivaren samler inn statistikk fra kommunale og fylkeskommunale arkivenheter, fra statlige/kommunale/private arkivinstitusjoner og fra museer og bibliotek som forvalter arkivmateriale. 

Alle disse tiltakene kan du lese mer om i de underliggende fanene til Arkivutvikling.