Prioriterte oppgaver velges årlig på grunnlag av forslag fra delprosjketene. Forslagene drøftes i stryingsgruppen og vedtas endelig av Riksarkivaren.

Pr 31/12 leverer delprosjekter og arbeidsgrupper rapporter som oppsummerte arbeidet og anbefaler eventuelle videre tiltak. Samtidig foreslår man nye oppgaver for det neste arbeidsåret.