Riksarkivar Inga Bolstad er øverste ansvarlige for SAMDOK-prosjektet.

Prosjektleder (fra juni 2015):    

De tre delprosjektene ledes av: