SAMDOK-arbeidet ble startet høsten 2013. Prosjektet eies av Riksarkivaren.

Fra juni 2015 er Kari Frodesen tilsatt som prosjektleder.

Arbeidet ledes av en styringsgruppe (fra juni 2015) hvor SAMDOK-partnerne er representert. Riksarkivaren leder arbeidet i styringsgruppen.

Tre stillinger er opprettet i Riksarkivet for å lede arbeidet med de utvalgte satsingsområdene (delprosjekter):

  • Synne Stavheim leder delprosjekt Arkiv i eForvaltning. Hans Fredrik Berg bistår som faglige ressurs
  • Anna Malmø-Lund leder delprosjekt Kommunale arkiver. Med seg i arbeidet har hun Bjørn Bering
  • Ellen Røsjø leder delprosjekt Privatarkiver. Vidar Øverland deltar i arbeidet med bedriftsarkiver

For hvert delprosjekt er det nedsatt en prosjektgruppe som skal gi retning til arbeidet.

Delprosjektene foreslår årlig hvilke oppgaver SAMDOK bør prioritere. Oppgavene drøftes av styringsgruppen og godkjennes endelig av Riksarkivaren. For flertallet av de prioriterte oppgavene blir det opprettet arbeidsgrupper.