Arbeidet i SAMDOK foregår innenfor de enkelte satsingsområdene, som er organisert som delprosjekter. Delprosjektgruppene oppretter arbeidsgrupper for oppgavene der dette er hensiktsmessig.