SAMDOK-konferansen kombinerer utviklingstrender med praktisk erfaring, og innlederne kommer fra hele arkivfeltet, både det norske og det nordiske.

Konferansen har vært arrangert årlig siden 2013. Fra 2014 har Privatarkivkonferansen vært en parallellsesjon i SAMDOK-konferansen.