Partnerskapet i SAMDOK er en forpliktende dugnad hvor aktørene er invitert til å delta som likeverdige partnere. Formålet er å sikre helhet, koordinering og informasjonsflyt for å løfte arkivsektoren.

Mens Riksarkivaren stiller med budsjettmidler og prosjektledere, deltar SAMDOK-partnerne med ressurser i delprosjekt- og arbeidsgrupper, og de er også representert i styringsgruppen. Deltakelse sees som en investering i bedre felles løsninger – gjennom mulighet til direkte påvirkning.

På bakgrunn av dialogmøtet med partnerne 2. mars 2015 ble SAMDOK-arbeidet mer formalisert enn tidligere, og partnerne ble enda mer sentrale i prosjektorganisasjonen gjennom representasjon i den nyopprettede styringsgruppen.

SAMDOK-partnere

 • Kommunearkiv-institusjonene (KAI)
 • KS
 • Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)
 • Norsk Arkivråd (NA)
 • Privatarkiv-institusjonene

Styringsgruppen

Styringsgruppen består av representanter fra alle SAMDOK-partnerne:

 • ArbArk:
  Ole Martin Rønning (vara: Frank Meyer)
 • KAI-miljøet:
  Ranveig Gausdal, Oslo byarkiv (vara: Rune Lothe, IKA Hordaland)
 • KS:
  Anne Mette Dørum (vara: Line Richardsen)
 • LLP:
  Tom Oddby, Drammen byarkiv (vara: Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv)
 • Norsk arkivråd:
  Marianne Tengs, Helsedirektoratet (vara: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies)

Arkivverket er representert i styringsgruppen ved:

 • Inga Bolstad, riksarkivar
 • Vilde Ronge, konst. avdelingsdirektør BETI
 • Kari Frodesen, prosjektleder

 Riksarkivaren leder arbeidet i styringsgruppen.