Nedenfor finnes en oversikt over relevante arrangementer (fagdager, workshops o.l.) som har vært avholdt i SAMDOK-regi eller arrangert av andre.

Presentasjoner fra de årlige SAMDOK-konferansene har egne sider.

NB! Informasjon om kommende arrangementer ligger på SAMDOK-bloggen.