Bakgrunn

Folketellingen i 1801 lister opp 883 487 mennesker i Norge. Ved den neste folketellingen, i 1815, var folketallet 885 431. Folketallet hadde stått stille, og den mellomliggende perioden var en av de mest dramatiske i det norske folks historie.

Napoleonskrigene fikk alvorlige følger for Norge. De medførte blokade og forsyningskrise, flere perioder med aktive krigshandlinger, kapertrafikk med store inntekter til noen, men også med mellom 5 og 6000 norske sjøfolk i britiske prisoner, massearbeidsløshet, og for første gang fikk folket en følelse av inflasjon, der vareknappheten førte til kraftig prisoppgang. Prisstigningen førte til at det ble trykt mer penger, med påfølgende sviktende tillit til pengeverdien, noe som etter kort tid gav hyperinflasjon og dyp økonomisk krise. Det endte med ”statsbankerotten” i 1813. Forsyningssituasjonen ble etter hvert kritisk. Mange sultet, og enkelte steder kom det til rene opprør.

Den økende arbeidsløsheten i byene førte til at de tradisjonelle flytteveiene fra innlandsprestegjeldene mot byene stoppet opp. Da disse ”sikkerhetsventilene” var borte, ble det skapt akutt behov for nye løsninger, og mange drog fra innlandsområdene mot kysten, der næringstilgangen var bedre.

Nasjonalt historisk befolkningsregister

Nasjonalt historisk befolkningsregister (HBR) vil dekke perioden tilbake til år 1800 og knytte an til det moderne befolkningsregistret som ble opprettet med utgangspunkt i folketellinga år 1960. Det historiske befolkningsregistret vil bygge på og kombinere ulike kilder om befolkningen, kirkebøker og folketellinger, i en felles database. Norges historiske befolkningsregister tar sikte på å bli et nasjonalt, historisk og såkalt longitudinelt register for de siste par hundreårene.

Invitasjon til dugnad

Vi inviterer interesserte til å bli med på en dugnad der vi tar sikte på å få registrert alle vigde, døpte og gravlagde i de norske kirkebøkene i perioden fra folketellingen 1801 til og med 1814. En registrering av alle vielser, dåpshandlinger og begravelser i de norske kirkebøkene i denne perioden vil gi oss anledning til å følge dramatikken på personnivå. Totalt vil det være snakk om vel 100 000 vielser, 400 000 døpte og nesten 300 000 dødsfall, men mye er allerede på plass, slik at det gjenstår å registrere i underkant av 600 000 poster.

Vi har laget en oversikt over hva som skal gjøres. Denne oversikten blir oppdatert etter hvert som nye baser kommer på plass. Det er også mulig å melde interesse for å ta del i arbeidet, og be om å få seg tildelt egen ”teig”. Åpne pdf-dokumentet "Status 1814-registrering" i menyen til høyre for å se oversikten.

Side 125b fra ministerialbok A1 for St. Jørgen i Bergen

Trulova og vigde i 1802 i kyrkjeboka frå St. Jørgen i Bergen

Databaser og påmelding til dugnaden kan sendes til Statsarkivet i Bergen: 1814-prosjektet@arkivverket.no