Bakgrunn

Folketellingen i 1801 lister opp 883 487 mennesker i Norge. Ved den neste folketellingen, i 1815, var folketallet 885 431. Folketallet hadde stått stille, og den mellomliggende perioden var en av de mest dramatiske i det norske folks historie.

Napoleonskrigene fikk alvorlige følger for Norge. De medførte blokade og forsyningskrise, flere perioder med aktive krigshandlinger, kapertrafikk med store inntekter til noen, men også med mellom 5 og 6000 norske sjøfolk i britiske prisoner, massearbeidsløshet, og for første gang fikk folket en følelse av inflasjon, der vareknappheten førte til kraftig prisoppgang. Prisstigningen førte til at det ble trykt mer penger, med påfølgende sviktende tillit til pengeverdien, noe som etter kort tid gav hyperinflasjon og dyp økonomisk krise. Det endte med ”statsbankerotten” i 1813. Forsyningssituasjonen ble etter hvert kritisk. Mange sultet, og enkelte steder kom det til rene opprør.

Den økende arbeidsløsheten i byene førte til at de tradisjonelle flytteveiene fra innlandsprestegjeldene mot byene stoppet opp. Da disse ”sikkerhetsventilene” var borte, ble det skapt akutt behov for nye løsninger, og mange drog fra innlandsområdene mot kysten, der næringstilgangen var bedre.

Nasjonalt historisk befolkningsregister

Nasjonalt historisk befolkningsregister (HBR) vil dekke perioden tilbake til år 1800 og knytte an til det moderne befolkningsregistret som ble opprettet med utgangspunkt i folketellinga år 1960. Det historiske befolkningsregistret vil bygge på og kombinere ulike kilder om befolkningen, kirkebøker og folketellinger, i en felles database. Norges historiske befolkningsregister tar sikte på å bli et nasjonalt, historisk og såkalt longitudinelt register for de siste par hundreårene.

Registreringsdugnad avsluttet

Det har pågått en storstilt dugnad for å få registrert alle vigde, døpte og gravlagde i de norske kirkebøkene i perioden fra folketellingen 1801 til og med 1814. Denne dugnaden er avsluttet. Nå blir data gjennomgått, tilrettelagt og korrekturlest. Data publiseres fortløpende  for søk i Digitalarkivet etterhvert som de blir ferdige. Gå til Siste 100 utlagte for å se nylig publiserte data.

Side 125b fra ministerialbok A1 for St. Jørgen i Bergen

Trulova og vigde i 1802 i kyrkjeboka frå St. Jørgen i Bergen

Spørsmål om dugnaden kan sendes til Statsarkivet i Bergen: 1814-prosjektet@arkivverket.no