Send melding til Statsarkivet i Bergen

Kontaktskjemaet er ikkje kryptert, men fungerer som e-post. Ikkje ta det i bruk for å sende oss sensitive eller teiepliktige opplysningar. 

Navn:

E-postadresse:

Postadresse:

Emne:

Melding:

Melding går til e-postadressen under. Vent på kvittering til skjerm. Det kan ta noe tid.

sabergen@arkivverket.no