Send melding til Statsarkivet i Bergen

Kontaktskjemaet er ikkje kryptert, men fungerer som e-post. Ikkje ta det i bruk for å sende oss sensitive eller teiepliktige opplysningar. 

VIKTIG ! Siden kun få prosent av dokumentene Arkivverket oppbevarer er digitalisert, ber vi om at du i tillegg til eventuell e-postadresse også oppgir brevpostadressen, slik at vi kan sende deg papirkopier av det du ber om.  En del dokumenter er av en slik art at de ikke kan sendes pr. e-post, men må sendes i papirform.  Ønsker du å ikke å oppgi postadresse fyll inn aaa. 

Navn:

E-postadresse:

Postadresse:

Emne:

Melding:

Melding går til e-postadressen under. Vent på kvittering til skjerm. Det kan ta noe tid.

post@arkivverket.no