Byggeprosjektet ved Statsarkivet i Bergen

Klokken 12, 12. desember 2012, ble Statsarkivet i Bergen gitt tilbake til Arkivverket og Statsarkivar Yngve Nedrebø. Etter over to år med bygging, er Statsarkivet utvidet med store, underjordiske magasiner, nytt konserveringsbygg og et rehabilitert bygg. Det er fremdeles litt småplukk som gjenstår og overtakelsen av uteområdene vil først skje i mai 2013.

Historikk

I august 2010 startet byggearbeidet ved Statsarkivet i Bergen. Arbeidet skulle holde på til utgangen av 2012.

Byggeprosjektet hadde to trinn.
Trinn 1 - startet høsten 2010 og skulle være ferdig høsten 2011:

  • rive konserveringsbygget
  • bygge underjordiske magasin for arkivsaker
  • bygge nytt konserveringsbygg

Trinn 2 - tok til senhøsten 2011, ferdig før 2013:

  • bygge om i den gamle statsarkivbygningen
  • restaurere noen områder i den gamle statsarkivbygningen

Se oppdateringer og bilder fra byggingen på Facebook-siden til byggeprosjektet