Katedralskolen i Bergen har deponert de eldre delene av arkivet sitt ved Statsarkivet i Bergen. Deponeringen omfatter materiale eldre enn fra ca. 1973. I alt er det deponert om lag 45 hyllemeter med materiale. Med avleveringen fulgte også eksamensprotokoller fra realskolene i Hordaland.