I forbindelse med Arkivenes dag 12. november 2005 hvor temaet var "Venner og fiender i Norden", skrev professor Torstein I. Bertelsen en artikkel om krigsfangene i Bergen i 1801 og 1808-1810. Han satt selv som fange i Tyskland 1943-1945, og har sammenlignet forholdene der med dem han finner beskrevet i Bergen tidlig på 1800-tallet. Han vurderer også om plasseringen av fangene kan ha politiske overtoner.

Ettersom artikkelen er av en viss størrelse har vi valgt å legge den ut som pdf-fil. Les artikkelen