I 1801 bodde det ifølge folketellingen 1. februar 1811 mennesker i Jølster. Folketallet i 1701 er beregnet til rundt 1700, og i 1660-årene lå det minst på samme nivået. I den mellomliggende perioden hadde det vært til dels store fødselsoverskudd, og forklaringen på den manglende veksten i folketall er åpenbart at det var et betydelig antall utflyttere. I løpet av 1700-tallet har rundt 1400 jølstringer brutt opp fra hjembygden og flyttet ut. Flertallet av flytterne holdt seg til bygdene utover i Sunnfjord, eller de drog til Bergen og området rundt Bergen.

Skjold skipreide, som omfattet storparten av Fana prestegjeld, Årstad sokn og deler av Haus prestegjeld, tok imot rundt 300 jølstringer på 1700-tallet, nesten 200 av disse havnet i Fana prestegjeld. Mange av disse jølstringene fikk seg plasser eller forpakterbruk, noen kjøpte etter hvert brukene sine, og etablerte seg fast, mens mange av de andre drog videre, og mange av dem som levde lenge nok endte til sist i Bergen.

Oversikten her er ment å gi korte biografiske opplysninger om jølstringene i Fana.

Personer flyttet fra Jølster før 1740

Lars Jacobsen (1699 Veiteberg – 1773 Damsgård, Askøy) gift før 1731 med Brite Antonsdatter (1698 Myklebust – 1749 Fyllingen, Fana) De hadde barn døpt i Bergen (DK) 1732, 1736 og 1738. De bodde på Sydnes i 1736. I 1738 var de bønder på Damsgård, og ca. 1740 kom de til Fyllingen i Fana. Han var 1755-56 bosatt på Plassen i Fana, i 1763 og seinere på Damsgård. Lars gift andre gang i Askøy 1749 med Kristi Knutsdatter Uren.

Rasmus Knutsen (1702 Øvrebø – 1765 Bergen). Han er i 1734 oppført som tjener hos hr. Samuel Finde, men var samme år tjener hos byfogden i Bergen. Som enkemann ble han gift i Fana i 1762 med Rakel Rasmusdatter Jonstad (fra Førde). De bodde på Sælen da de fikk døpt et barn i 1764.

Johannes Gundersen (1699 Dvergsdal - ? ) Han er i 1734 oppført som tjener hos assessir Hansen. Fra 1738 til etter 1758 var han bosatt på Sælen i Fana. Han var gift med Brite Åmundsdatter.

Markvard Andersen (1697 Støfring – 1752 Hjartås, Hamre). I 1734 oppgis det at han var tjener i Bergen. Han var på Fjøsanger i Fana i 1736. Seinere bodde han på Øvreeide i Hamre, og på Hjartås i Hamre. Han ble i Fana gift med Anna Geblesdatter.

Crispinus Iversen (1698 Befring – 1772 Nygård, Fana). Han var gift med Agate Jacobsdatter ( 1705 Veiteberg – 1773 Nygård i Fana), og de hadde i 1733 sønnen Anders Crispinussen til dåpen i Jølster. Sannsynligvis var også de to eldre sønnene Jacob Crispinussen og Jon Crispinussen født før utreise fra Jølster. Anders (1733 Befring – 1775 Solheimsviken, Årstad) giftet seg i Fana i 1759 med Inger Andersdatter, Jacob Crispinussen (ca. 1731 – 1805 Fjøsanger) giftet seg i 17.. med , Jon Crispinussen giftet seg i 1757 med Helene Andersdatter.

Anders Olsen (1702 Hegrenes - ?) giftet seg i Jølster i 1737 med Kari Danielsdatter (1700 Gjesdal - ?) De fikk datteren Kristi Andersdatter før de reiste fra Jølster (1736 Gjesdal – 1774 Hjellestad i Fana). De bodde i Olsvik, Askøy fra før 1742 til 1749, i Gravdal 1753, og på Store Milde i Fana 1760-1762.

Agate Gundersdatter (1718 Dvergsdal - ?) er nevnt som fadder på Sælen i 1738, og fikk et uektefødt barn døpt i Fana i 1742. I 1756 var hun bosatt i Bergen, og var da gift med Johannes ”vaktmann”.

Edel Dorthea Clausdatter (ca. 1700 – 1778 Fløen, ÅrstadI var gift med Mads Andersen Viskedal fra Førde. De var trolovet i Jølster i 1736, og hadde et barn døpt før utreise: Søgnille Madsdatter (1736 Strand - ?). De er registrert bosatt på Nordås i Fana 1739-1751, på Unneland i Haus 1755-1769 og på Fløen i Årstad før 1778.

Ole Torsen (1708 Fonn – 1763 Kjønnen, Fana) ble gift i Jølster i 1734 med Brite Jacobsdatter (1710 Veiteberg - ?), og hadde fire barn til dåpen i Jølster 1734-38, men tre av disse er registrert som døde før foreldrene reiste. Lisbet Olsdatter (1737 Fonn - ? ) har trolig vært med foreldrene ved utreise. De bodde på Kjønnen i Fana 1740-1763.

Utflyttere ca. 1741-1750

Erik Gundersen ( 1713 Dvergsdal - ?) giftet seg i Jølster i 1733 med Helge Danielsdatter (1713 Dvergsdal - ?) og de hadde barn født i Jølster 1732-39. De bodde på Sælen i Fana 1742-43, og kom seinere til Åsane.

Marte Crispinusdatter (1709 Fluge - ?) var gift med Hans Torsteinsen. De fikk datteren Pernille Hansdatter (1739 Støfring) før de flyttet fra Jølster. De bodde på Strømsnes, Askøy i 1742, på Fana prestegard i 1749 og på Hop i 1752.

Elling Ellingsen (1714 Lunde – 1778 Kalfaret, Bergen) giftet seg i Jølster i 1741 med Johanne Crispinusdatter (1713 Sunde - ?) , og de fikk sønnen Elling Ellingsen (1741 Lunde – 1797 Kalfaret, Bergen) før utreise. De bodde på Sælen i Fana i 1746, men i 1748 på Nygård i Bergen. De er seinere nevnt på Sydnes og Kalfaret, der Elling Ellingsen var ølutskjenker.

Nils Andersen (1713 Søgnesand - ? Tarlebø, Årstad sokn) ble gift i Jølster i 1743 med Marte Andersdatter (1709 Sandal – Tarlebø, Årstad sokn). De fikk datteren Maline Nilsdatter (1745 Håheim - Tarlebø, Årstad sokn) før de flyttet. Hun ble gift i Årstad sokn i 1770 med Ole Mathissen (med foreldre fra Heggheim i Jølster). De bodde på Kaland i Fana 1745-1756, til de fikk skjøte på Tarlebø i Årstad sokn 30. september 1756, og overtok bruket der etter hans mor og stefar.

Søgnhild (Sygni) Villumsdatter (17.. Kvammen – Åletreet, Fana) ble gift i Fana i 1745 med Steffen Andersen. De bodde på Nordnes 1746-1749, på Milde i 1753, i Haus i 1754, men kom seinere tilbake til Fana. Søgnhild ble som enke gift i Fana i 1766 med Morten Sjursen Åletreet. Hun er nevnt som fadder hos sønnen Anders Steffensen Stenduren på 1780-tallet.

Marte Eriksdatter (1724 Klakegg – 1791 Fyllingen i Fana) ble gift i 1747 i Jølster med Anders Ingebrigtsen Myklebust fra Breim sokn. I 1749 var de bosatt i Bergen, fra 1752 til 1754 bodde de på Hop på Askøy, men fra 1755 i Fyllingen, der de hadde kjøpt et bruk.

Utflyttede ca. 1751-1760

Maye Antonsdatter (1714 Hus – 1764 Brattland, øvre i Fana) giftet seg i 1734 i Jølster med Sakkarias Rasmussen Førde, Breim sokn. De hadde gard på Hus 1734-1751, bodde på Nordås 1754-1756, og kjøpte del av Øvre Brattland i 1757. Av sju barn født i Jølster var seks i live ved utreise:

Antonius Sakkariassen (1735 Hus – 1790 Brattland, øvre) ble gift i Årstad sokn i 1759 med Anne Sørensdatter (1729 Nedrebø – 1799 Brattland, øvre).

Marte Sakkariasdatter (1738 Hus – 1786 Holen, Askøy). Gift i Fana i 1759 med Ole Olsen (17.. Fossheim – 1804 Holen, Askøy). De bodde på Nordås til rundt 1770, seinere i Holen.

Rasmus Sakkariassen (1742 Hus – 1767 Nordås) Var ugift da han døde.

Marte Sakkariasdatter d.y. (1745 Hus- ) er nevnt i skiftet etter moren i 1764, men er død uten livsarvinger før 1788, da det ble holdt skifte hos farsøsteren i Jølster.

Lars Sakkariassen (1748 Hus – 1792 Damsgård i Askøy).

Johannes Sakkariassen (1751 Hus – 1774). Det ble holdt skifte etter ham på Øvre Brattland i 1774.

Rasmus Nilsen Fonn var i 1756 i tjeneste på Nordås hos Sakkarias Rasmussen.

Daniel Danielsen (ca. 1723 Navnløs – 1754 Søreide) var ugift da han døde i tjeneste hos krigsråd Undal.

Sakkarias Danielsen (ca. 1709 Gjesdal – 1771 Stend, Fana) giftet seg i Jølster i 1739 med Agate Crispinusdatter Vassenden (som døde i Jølster). Som enkemann giftet han seg i Jølster i 1752 med Brite Knutsdatter Fugle. To sønner fra første ekteskap, og en datter fra andre vokste opp, og fulgte faren til Fana:

Crispinus Sakkariassen (1743 Gjesdal – 1803 Stend, Fana), Daniel Sakkariassen (1746 Gjesdal – 1800 Sperrevik, Os), som giftet seg i Fana i 1774, og som enkemann ble gjengift i Os i 1777. Agate Sakkariasdatter (ca. 1754 – 18..) giftet seg i Fana i 1780, og bosatte seg i Møllendal i Årstad sokn. I 1801 bode hun på Årstad hovedgård, 47 år gammel.

Rasmus Jonsen (ca. 1720 Lyngstad – 1785 Kjøkkelvik, Askøy) ble gift i Jølster i 1755 med Christi Pedersdatter (1736 Veiteberg – 1806 Fyllingen, Fana). Bodde på Hop i Fana i 1764, seinere på Natland og Nordås, før de rundt 1772 flyttet til Kjøkkelvik i Askøy. Barn født i Fana: 2/2 1765 Peder Rasmus Jonsen I. Hope Christi Persd, 10/4 1768 Hans Rasmus Joensen Nordaas Christie Pedersd

Daniel Jakobsen (1718 Grepstad – 1768 Sælemyr, Fana) giftet seg i Jølster i 1756 med Kari Johannesdatter (ca. 1725 – 1811 KK, Bergen). Som enke giftet Kari seg igjen i Fana i 1772 med Cornelius Eriksen Rygg, som kom fra Gloppen. De bodde i Sælemyr 1759-1768/1772, seinere på Liland, før Kari som enke flyttet til Bergen.

Utflyttet 1761-1770

Antons Jonsen (1721 Lyngstad - ) giftet seg i Jølster 1749 med Dorte Olsdatter Sægrov, og giftet seg i Jølster som enkemann med Brite Jensdatter Heggeim. De bodde i Sælen 1763-1770. Datteren Dorte, bosatt på Strømme, kan være født i Jølster, men hun er ikke å finne i kirkebøkene der. Sønnen Ole Antonsen bodde på Bønes. Barn født i Fana: 4/12 1763 Johanne Antoni Jonsen Sællen Berthe Jensd, 21/10 1766 Martha Antonius Joensen Sælen Berthe Jensd, 13/3 1770 Ole Antonius Sælen Berthe

Jon Jonsen (ca. 1725 Lyngstad - ) giftet seg i Jølster i 1759 med Agate Jakopsdatter (ca. 1730 Grepstad - ). De bodde i Sælemyren i 1761, 1764-1771 på Strømme, 1776 Hopstreet.

Anders Olsen (ca. 1730 Flatjord - ) var forpakter på Hop i Fana i 1763. Han giftet seg i 1765 i Haus med Gunnhild Madsdatter (hennes mor Edel Dortha Clausdatter var fra Jølster). De bodde på Rolland i Haus 1765-1783, men fikk skjøte på et bruk i Eikås, Åsane i 1783, og bodde der i 1800.

Colbein Rasmussen (ca. 1729 Dvergsdal – 1775 Nordås) giftet seg i Jølster i 1763 med Brite Olsdatter (ca. 1730 Årdal – 18.. Bergen). De fikk et barn i Jølster, men dette barnet døde kort etter. 1766-1769 bodde de på Storetveit, og i 1770 var de på Nedre Nattland. Før 1775 var de kommet til Nordås. To døtre født i Fana ble med moren da hun flyttet til Bergen. Brite var i 1801 72 år gammel, og bosatt i 11-60.

Elling Jonsen (1733 Lyngstad - ) giftet seg i Fana i 1765 med Torbjør Olsdatter.

Tollef Jensen (1736 Skrede – 1807 Stend, Fana) giftet seg i Jølster i 1765 med Helge Olsdatter (1734 Erikstad – 1805 Rå, Fana). De fikk barn i Jølster i 1766, og bodde på Liland 1771-1772, og seinere på Stend.

Peder Knutsen (1732 Fugle – 1805 DK, Bergen) giftet seg i Jølster 1765 med Gunnhild Andersdatter (ca. 1735 Grimsbø – 18..). De bodde en tid på Hop, men i 1801 var de i Bergen i 15-94. Peder var da kjører.

Nils Tollefsen (ca. 1750 Grepstad – 1823 Søreide) giftet seg i Fana i 1769 med enken Marte Sælen. Som enkemann giftet han seg i Jølster i 1784 med Agate Axelsdatter (1753 Befring – 1822 Søreide). Barn i andre ekteskap: 8/12 1784 Martha Niels Tollevsen Sørejde Agotha Axelsd, 22/1 1785 Sara Niels Tollevsen Sørejde Agotha Axelsd , 9/12 1787 Asselina Niels Tollefsen Sørejde Agotha Axelsd, 31/1 1790 Marthe Sirene Niels Tollevsen Søreide Aagathe Axelsd, 6/2 1791 Marthe Sirene Niels Tollevsen Søreide Aagoth Axelsd, 16/9 1792 Tollev Niels Tollevsen Søreide Aagoth Axelsd, 13/7 1794 Axel Niels Tollevsen Søreide Aagoth Axelsd, 10/2 1796 Rachel Niels Tollevsen Søreide Aagoth Axelsd, 2/11 1797 Rachel Niels Tollevsen Søreide Aagoth Axelsd

Utflyttet 1771-1780

Ole Rasmussen (1741 Nordre Navnløs – 1816 Stend, Fana) giftet seg i Jølster i 1773 med Johanne Johannesdatter (ca. 1740 Heggheim – 1807 Nordås, Fana). De var bosatt på Nordås 1776-1807. Ole døde hos en datter på Stend. 26/5 1776 Rasmus Ole Rasmussen Nordaas Johanna Johannesd , 14/9 1777 Rakel Ole Rasmusen Nordaas Johanna Johannesd

Hans Steffensen (Hegrenes- ) giftet seg i Jølster i 1756 med Brite Jensdatter ( Heggeim – 1788 St. Jørgens Hospital). En sønn, Jens Hansen, var født i Jølster i 1757. Familien bodde i Årstad sokn i 1772, på Søreide i Fana 1775-1776, og på Nordre Bjørøen i Sund i 1782.

Marte Axelsdatter (1751 Befring – 1805 Sælen, Fana) giftet seg i Fana i 1780 med Ole Olsen Sælen. Barn født i Fana: 24/8 1780 Ole Ole Olsen Sælen Marthe Axelsd, av Gd. Sælen, 5/11 1782 Martinus Ole Olsen Sæle Martha Axelsd, 24/10 1783 Martha Ole Olsen Sælen Marthe Axelsd, 1/1/8 1785 Hans Marthinus Ole Olsen Sælen Martha Axelsd, 8/3 1789 Anna Ole Olsen Sælen Marthe Axelsd, 20/4 1790 Axel Ole Olsen Sølen Marthe Axelsd, 25/7 1792 Giertrue Ole Olsen Sælen Marthe Axelsd, 22/11 1795 Marthe Ole Olsen Sælen Marthe Axelsd

Utflyttet 1781-1790

Morten Gregoriussen (1755 Støfringshaug – 1793 Sælen, Fana) giftet seg i Jølster i 1776 med Åse Nilsdatter (1747 Hus – 1805 Berg, Jølster). Sønnen Lars Mortensen (1776 Fluge – 1808 Plassen, Askøy) var med ved utflytting. De bodde på Sælen 1782-1793. Etter at mannen var død reiste enken og tre barn født i Fana tilbake til Jølster, mens sønnen Lars ble boende på Sælen til 1804, men var på Tennebekk i Askøy i 1807, og på Plassen i 1808.

Simon Jenssen (1735 Fluge – 1806 DK, Bergen) giftet seg i Jølster i 1765 med Anne Johannesdatter (1740 Helgheim – 18..) Bodde på Nordåstreet 1784-1801, men var før 1806 kommet til Bergen.

Peder Danielsen (1749 Hegrenes – 1823 Ortun, Sælen) giftet seg i Jølster i 1773 med Nikoline Olsdatter (1751 Gjesdal – 1827 Ortun, Sælen). Familien flyttet fra Jølster ca. 1782 og hadde da med seg tre barn. De bodde på Sælen fra rundt 1784. Barn født i Jølster:

Anne Marie Pedersdatter (1775 Gjesdal – 1811 Loddefjord, Askøy), gift i 1800 med Nils Johannessen Loddefjord (sønn av Johannes Tollefsen, fra Jølster).

Peder Pedersen (1778 Hegrenes - 1843 Sælen, Fana) giftet seg i NK, Bergen i 1802.

Daniel Pedersen (1781 Nedrebø – 1834 DK, Bergen) giftet seg i Fana i 1816. Han døde som sykehuslem.

Gjert Steffensen (ca. 1755 Hjellbrekke – 1835 Nedre Nattland, Fana) giftet seg i Jølster i 1781 med Kari Eliasdatter (ca. 1760 Hammer - ). Som enkemann giftet Gjert seg igjen i Årstad sokn i 1803. Familien bodde på Stend i 1785, på Hop 1787-1797. Sønnen Johannes Gjertsen (1782 Hjellbrekke – 1850 Kråkenes, Fana) var med da foreldrene flyttet fra Jølster. Han bodde i 1801 på Unneland, Haus, og var der i 1808 da han giftet seg. Han bodde på Nedre Nattland fra 1813. Fire barn født i Fana 9/3 1785 Daniel Giert Stephansen Steene-wolden Kari Eliasd , 11/11 1787 Elias Giert Stephansen I. Hope Kari Eliasd , 28/11 1790 Antonius Giert Stephansen St. Hoope Kari Danielsd , 23/4 1797 Annanias Giert Stephensen St. Hoop Kari Eliæd

Villum Madsen (1742 Kvammen - ) giftet seg i Jølster i 1778 med Johanne Bendiksdatter (ca. 1745 Søgnesand – 1837 DK, Bergen). De fikk to barn i Jølster 1779-1780, og et barn på Paradis i 1783. Johanne Bendiksdatter var kommet til Bergen i 1808. Ved utreise fra Jølster hadde de med seg datteren Brite Malene Villumsdatter (1780-) som i 1801 var på Nordvik i Fana. Hun giftet seg i DK, Bergen i 1829.

Peder Sjursen (1754 Vassenden - ) giftet seg i Jølster i 1777 med Alet Iversdatter Eikås (ca. 1735 – 1805). Sønnen Jon Pedersen (1778 Eikås) var med ved utreise fra Jølster. Familien bodde på Nordås i 1783, var innom Sørås, men var i 1801 på Hestetreet på Hop. Sønnen Jon var i Bergen i 1819, og giftet seg som enkemann i DK i 1835.

Helge Sjursdatter (1751 Vassenden – 18..) flyttet fra Årstad til Hop, Fana i 1786, og bodde der i 1801. Hun var ugift, og må være død barnløs før 1819, siden hun ikke nevnes i skiftet etter …

Lars Bendiksen (1737 Sægrov – 18..) var gardbruker på Sægrov, men måtte gå fra garden og var seinere husmann i Dvergsdal. I 1777 fikk han et år i fengsel som far til et barn født i dølgsmål. Han vendte aldri tilbake til Jølster etter soningen, og er i 1780 på Fantoft, men var seinere på Nordås. Han var gift med Agate Rognaldsdatter (1720 Sunde – 1803 Nordås, Fana). De hadde med seg tre barn født i Jølster:

Synneve Larsdatter (ca. 1755 – 1839 Smådal, Fana), ugift og vanfør.

Kari Larsdatter (1763 Sægrov – 1849 Haus) fikk en sønn Samuel (1790 i Fana) med Anders Ludviksen Stortre fra Jølster. Hun ble gift i Fana i 1802 med Peder Christiansen. Hun bodde seinere på Ulsmåg, men flyttet i 1829 til Haus med hele familien.

Bendik Larsen (1761 Sægrov – 1825 Ulsmåg, Fana) var ugift. Han bodde i 1801 i Bergen (2-29). Han døde hos søsteren.

Pernille Pedersdatter (1747 Veiteberg – 1833 Fyllingen, Fana) ble gift i Jølster i 1783 med Erik Andersen Fyllingen (som var sønn til hennes morsøster). De bodde i Fyllingen. Pernille døde barnløs, og skiftet etter henne gir oversikt over en omfattende etterslekt etter hennes mange hel- og halvsøsken.

Ole Eriksen (1753 Klakegg – 1827 Øvre Birkeland, Fana) ble gift i Jølster i 1780 med Marte Knutsdatter (1751 Åmot – 1797 Øvre Birkeland, Fana). De hadde en datter Pernille Olsdatter (1780 Klakegg – 18..) fulgte med foreldrene ved utreise. Familien bosatt på Søreide i Fana på 780-tallet, og var seinere gardbrukere på Øvre Birkeland.

Nils Danielsen (1756 Grepstad – 18..) giftet seg i Jølster i 1782 med Seborg Nilsdatter (1752 Nordre Navnløs – 18..). Sønnen Elias Nilssen (1781 Søndre Navnløs – 18..) ble født før foreldrene reiste fra Jølster. De bodde på Sælen i Fana 1785-1801. Barn født i Fana: 26/12 1785 Dannila Niels Danielsen Sælemyren Seborg Nielsd , 24/8 1788 Synneve Niels Danielsen Sælemyhren Zeborg Nielsd, 1/11 1789 Niels Niels Danielsen Myren Sigbor Nielsd, 5/8 1792 Bendix Niels Danielsen Sæle Myren ?, 31/1 1796 Syneve Niels Danielsen Sælen Sebor Nielsd

Mår Nilsen (1759 Lunde – 1810 Fjøsanger, Fana) giftet seg i Jølster i 1784 med Brite Tollefsdatter (1756 Veiteberg – 18..). De hadde datteren Marte Mårsdatter (1787 Lunde) fulgte med foreldrene ved utreise. Familien var bosatt på Fjøsangerhaugen.

Ungkarl Niels Maarsen Fiøsangerhøi Fød i Fiøsangerhøi, nu paa Lille Solem gift i Fana i 1837 med Qvindemenneske Synneve Monsdtr Qvamsdal Qvamsdal af Sandnæs Sogn 39 38 Forpagter Maar Nielsen Fiøsangerhøi Afg. Gaardmand Mons Joensen Qvamsdal

To døtre er gift i Fana Soldat og Ungkarl Ole Henriksen Søevig og Pige Birthe Maarsdatter Fiøsangerhøi 1001 1813, Ungkarl Ole Nielsen Lille Solejm og Pige Nikoline Maarsdatter Gammel Fiøsangerhøy 0412 1814

Knut Andersen (1765 Dvergsdal – 1796 druknet på byferd) var tjener på Nordås i Fana i 1785. Han ble da sendt tilbake til Jølster etter ordre fra stiftamtmannen. Gift i Jølster i 1789 med Anne Ellingsdatter Heggeim. De hadde gard i Jølster 1791-1795, men ble trettet bort etter odelssak.

Nils Larsen (1748 Nedrebø – 1787 DK, Bergen) giftet seg i Fana i 1785 med Anne Andersdatter Fyllingen (datter til hans morsøster).

Anders Olsen (1746 Slotten – 18..) giftet seg i Jølster i 1782 med Nikolaja Larsdatter (1753 Sandal – 1787 Hestetreet, Hop, Fana). De fikk en datter Johanne Marie Elisabeth Andersdatter (1784 Støfringshaug – 18..) fulgte med foreldrene ved utreise. Johanne bosatte seg seinere i Bergen. Etter at han vart blitt enkemann reiste Anders tilbake til Jølster og giftet seg i 1789 med Lussi Eliasdatter (1768 Svidal – 1840 KK, Bergen). Familien bodde på Hop til ca. 1791, seinere bodde de i Sandviken.

Rasmus Andersen (1759 Nordre Navnløs – 1839 Flatjord, Jølster) giftet seg i Jølster i 1784 med Marte Axelsdatter (1759 Befring - ?). De bodde på Sælen i Fana 1786-87. Rasmus giftet seg som enkemann i Jølster i 1792. Ekteparet fikk et barn i Fana, datteren Randi Rasmusdatter (1786-1882), som ble med tilbake til Jølster.

Iver Arnesen (1759 Klakegg – 1837 Strømme, Fana) giftet seg i Jølster i 1786 med Sara Olsdatter (1760 Stardalshola – 1843 Strømme, Fana). De fikk datteren Kari Iversdatter (1787-18..) før de reiste til Fana. De bodde på Nordås i 1790, seinere var de på Strømme. Kari giftet seg i Fana i 1815.

Utflyttet 1791-1800

Jacob Olsen (1745 Gjesdal – 1809 DK, Bergen) giftet seg i Jølster med Brite Tollefsdatter Bolset. De bodde i Jølster til 1784. Jacob forlot familien, og fikk barn utenfor ekteskap på Storetveit i 1792-93. I 1801 bodde han i 5-148 i Bergen. Kone og barn ble ikke med ham til Bergensområdet. Han slo seg sammen med enken Kari Clemmetsdatter, og hadde seks barn med henne. Sep 18 Sep 20 1792 Cornelsche Jacob Olsen fra Jülster Karen Clemetsdtr u moren enke AA , Okt 29 Nov 02 1793 Marthe Jacob Olsen gift mand Karen Clemetsdtr u dødfødt tvilling, drengebarn AA Okt 08 1797 Clement Jacob Olsen Karen Clementsdtr u DK, Jan 19 Jan 24 1800 Clemet Jacob Olsen arbdsmd Karen Clemetsdtr KK, Mar 19 Mar 24 1805 Ole Clemmet Jacob Olsen stenbryder Karen Clemmetsdtr DK

Hun hadde to barn fra før 6/11 1789 Niels, sønn av Knud Bendiksen St. Tvet Kari Clemetsd , 26/12 1790 Knudt, sønn av Knudt Bendixen Tvet-aasen Kari Clemensd

Nils Hansen (1761 Søgnesand – 18..) giftet seg i Jølster i 1785 med Synnøve Danielsdatter (1763 Gjesdal – 1818 Os prestegard). Sønnen Hans Nilsen (1789 Gjesdal - ) fulgte med foreldrene ved utflytting. Familien bodde 1791-95 i Bjørndalen, Unneland i Haus, 1798-1816 på Unneland, 1816-1818 på Os prestegard (der sønnen var forpakter). Nils Hansen Unneland er nevnt på Nordre Hjellestad i 1820. Sønnen Hans bodde på 1820-tallet i Årstad sokn, og på 1830-tallet i Bergen.

Tollef Rasmussen (1766 Flatjord – 18..) giftet seg i Jølster i 1790 med Pernille Pedersdatter (1759 Myklebust – 1808 Nedre Fyllingen) De bodde på Sælemyr i Fana 1795-1801. To barn fulgte med foreldrene ved utreise fra Jølster. Rasmus Tollefsen (1789 Myklebust - ) og Christi Tollefsdatter (1792 Flatjord – 18..).

Nils Nilsen (1761 Lunde – 1838 Fjøsangerhaug, Fana) giftet sge i Jølster i 1786 med Mari Jacobsdatter (1762 Myklebust – 1813 Fjøsanger). Ved utreise hadde de med tre barn: Nils Nilsen (1788 Lunde- 18..), Nikolaja Nilsdatter (1790 Lunde- 18..), gift i Fana i 1824 med Mons Olsen Minde fra Haus, og Kari Nilsdatter (1794 Lunde – 18..). Som enkemann ble Nils Nilsen gjengift Enkemand Niels Nielsen Fiøsanger Pigen Synneve Johannisdtr. Fiøsangerhøi 58 46 2/11 1820

Enken døde i 1848 0904 1604 Enke f Synneve Afg. Huusmand Niels Fiøsangerhøi 84 Aar Fiøsangerhøi 1848

Tor Nilsen (1766 Hammer – 1831 KK, Bergen) giftet seg i Jølster i 1790 med Søgnhild Crispinusdatter (163 Sandal – 1801 KK, Bergen). To barn var med da foreldrene reiste fra Jølster: Cornelius Torsen (1791 Hammer – 18..) og Danhilde Rakel Torsdatter (1794 Taahaug – 18..). Familien bodde på Hop i 1798, og var i 1801 bosatt i Nyhavn, Sandviken. I 1804 var Tor portør ved Manufakturhuset, ved sin død var han vekter.

Ole Eliassen (1769 Hammer – 18..) giftet seg i Jølster i 1793 med Synneve Larsdatter (1769 Sandal – 1812 DK, Bergen). Hadde med seg datteren Christi Olsdatter (1793 Sandal – 18..) Bodde i 1795 på Hop, i 1798 på Øvre Brattland, og i 1801 i 22-95 i Bergen.

Anders Simonsen (1766 Hegrenes – 1816 DK, Bergen) ble trolovet i Fana i 1795, og er nevnt som fadder i 1796. Han ble gift i NK, Bergen i 1800. Var matros.

Ole Knutsen (1760 Haaeim – 1815 Storetveit) giftet seg i 1797 i Jølster med Brite Arnesdatter Klakegg (1768 Klakegg – 18..). De fikk datteren Kari Olsdatter (1791 Klakegg-18..), som var foreldrene til Fana. I 1801 bodde de på Øvre Brattland, men i 1798 og i 1804-1815 var de på Storetveit.

Rognald Johannessen (1767 Klakegg – 1831 Harebakken, Årstad sokn) giftet seg i Jølster i 1795 med Helge Olsdatter (1771 Sægrov – 1809 Årstad gård). Datteren Gunnhild Rognaldsdatter (1796 – 18..) var med foreldrene ved utreise fra Jølster. De bodde i 1799 på Harebakken i Årstad, men var i 1800 på Kråkenes i Fana, og i 1801 på Bønes. I 1805 var de i Sædalen, i 1809 på Årstad hovedgård. Rognald ble gift igjen i 1810.

Utflyttere 1801-1810

Knut Johannessen (1779 Myklebust – 18..) var i 1807 på Nordås i Fana.

Jens Crispinussen (1784 Hegrenes – 1845 Skålevik, Askøy) bodde på Fantoft 1811-1813, var i Sælen i 1828, giftet seg igjen som enkemann i Fana i 1829, og flyttet til Kjøkkelvik i 1842.

Tollef Pedersen (1768 Gjesdal – 1822 Bergen) giftet seg i Jølster i 1798 med Synneve Ludvigsdatter (1774 Stortre – 1842 Skansemyren, Bergen). De bodde i 1801 i Bergen, var 1804-1808 på Sælen i Fana, og i 1811 på Minde under Unneland i Haus.

Gjertrud Danielsdatter (1778 Årdal – 18..) giftet seg i Fana i 1804 med Steffen Andersen Stenuren (sønnesønnen til jølstringen Søgnhild Villumsdatter). De bodde i Domkirkesoknet i Bergen i 1810.

Taline Bendiksdatter (1785 Søgnesand – 1845 DK, Bergen) giftet seg i Fana i 1804 med Ole Olsen Sælen. De bodde på Sælen 1804-1807, i Fyllingen 1810-1813, i Kjøkkelvik, Askøy 1817, og på Skansemyren i Bergen i 1824. Ved sin død bodde hun i 11-216 i Bergen.

Samuel Arnesen (1772 Klakegg – 1842 Sælemyr, Fana) giftet sge i Jølster i 1802 med Helga Tollefsdatter (1772 Fuglebakke – 1841 Sælemyr, Fana). De bodde 1804-1807 på Storetveit. Fra ca. 1808 bodde de på Sælemyren. Sønnen Hans Samuelsen (1802 Fossheim - ) fulgte med foreldrene ved utreise fra Jølster. Han giftet seg i Fana i 1830 med Nikoline Marie Olsdatter Tennebekk (med foreldre fra Jølster). I 1865 bodde Hans Samuelsen på Lyngbø, Askøy.

Anders Crispinussen (1777 Hegrenes – 1838 Søre Hjellestad, Fana) giftet seg i Jølster i 1784 med Margrete Nilsdatter Berg (1784 Berg – 18..) Bodde på Storetveit i 1805, på Nygård i Askøy i 1809, på Storetveit i 1811-1813, og på Hjellestad fra 1818.

Nikolaja Torsdatter (1739 Fugle – 1805 Sædal, Fana) giftet sge i 1761 i Jølster med Knud Hansen Fuglestrand. Var i 1801 enke og bosatt i Jølster. Hun fulgte datter og svigersønn til Fana: Nils Olsen Nordre Navnløs, gift i Jølster i 1801 med Johane Knutsdatter Soleim. Bodde i Sædal 1805-1809.

Rakel Jakopsdatter (1766 Befring – 1843 DK, Bergen) giftet seg i Fana med enkemann Ole Olsen Sælen. De bodde i Sælen i 1808.

Synneve Johannesdatter (1771 Myklebust – 1848 Fana) giftet seg i 1820 med enkemannen og jølstringen Nils Nilssen Fjøsangerhaug. Hun fikk i 1808 et barn (utenfor ekteskap på Nordås i Fana i 1808.

Utflyttet 1811-1820

Bendik Isaksen (1783 Heggheim – 1839 Søreide i Fana) giftet seg i Fana i 1815 med Marte Serene Nilsdatter Søreide (datter av jølstringer), og fikk samme år skjøte på et av brukene på Søreide.

Utflyttet 1821-1830

Hans Knutsen (1795 Øygard – 18..) giftet seg i Jølster i 1824 med Marte Jespersdatter (1801 Flatjord – 1857 Kråkenes, Fana). I desember 1824 bodde de på Nybø i Årstad, i 1828 var de på Unnelandsneset i Haus, i 1829 var de på Kobbeltveit i Årstad, i 1831 var de på Harebakken i Haus, før de i 1833-34 igjen var tilbake på Unneland.

Anne Hansdatter (1786 Klakegg – 1839 Hop, Fana) oppholdt seg 1826-28 i Hamre prestegjeld, og fra 1828 i Fana.

Utflyttet 1831-40

Eli Tollefsdatter (1782 Fuglebakke – 1866 Helgeplass, Fana) giftet seg i Fana i 1833.

************

Av Yngve Nedrebø, Statsarkivar i Bergen