For å kunne kontrollere flyttinger, ble det krevd pass selv for innenlandsreisende i Norge. Da våre utvalgte menn reiste til Eidsvoll for å lage grunnloven, måtte de altså ha pass for å kunne foreta reisen.

Det var straffbart å huse løsgjengere eller personer uten reisepass. Også skippere og fergemenn kunne stilles til straffeansvar dersom de fraktet personer uten reisepass.

I 1805 ble det bestemt at det kun var politimestrene i byene og fogdene på landet som hadde rett til å utstede reisepass. Den innenlandske passtvangen ble ikke avskaffet før i 1860.  

Pass var naturlig nok også obligatorisk hvis man ville reise utenlands, og det var også obligatorisk for de som kom utenfra og ville til Norge, om de så var født i Norge eller ikke. Av de reisepassene som finnes bevarte ved Statsarkivet i Bergen er flertallet utstedte i Sverige og Danmark, men også fra dagens Tyskland finnes en god del pass. Pass for reisende fra Russland finner vi også, men disse er utfordrende å lese. Av spennende fødesteder blant de tilreisende kan nevnes Venezia og Riga. 

Hvilken informasjon finner du i passene?

Passenes utforming og innhold er svært varierende. Men, noen poster finner vi alltid, for eksempel navnet på stedet hvor det ble utstedt og når, samt navnet på den som utstedte det. Navn og stilling på den som reiste finner vi også, samt den reisendes destinasjon. Noen ganger får vi også vite hvor den reisende ble født. På baksidene av passene finnes ofte informasjon om når passene ble fremviste på reisen. På denne måten kan man følge personens reiserute.

Godbitene finner du i de passene som også inneholder en beskrivelse av utseendet til den reisende personen- et substitutt for dagens passbilde. Noen av passene har med ganske så nøyaktige beskrivelser av de reisende som for eksempel øyenfarge, hårfarge og høyde, samt og om vedkommende hadde runde kinn og sunn hudfarge.

Det ble også ført passprotokoller. Dette er en protokoll over utstedte pass eller fremviste pass. Når noen returnerte fra en reise, eller slo seg ned et sted, ble passene innlevert til politi eller lensmann. Disse passene ble i varierende grad tatt vare på, og er du heldig, så kan du finne et slikt pass etter en reiselysten slektning. 

Kjøpmann Michael Krohn

Passet til Michael Krohn

Michael Krohns reisepass fra 1822

En av de vi finner beskrevet i passene er  den bergenske kjøpmannen Michael Krohn: Den 31. juli 1822 får ”Kiøbmand Michael Krohn af Bergen” utstedt et reisepass for å reise sjøveien fra København til Bergen. Her får vi oppgitt at han er 29 år gammel, født i Bergen og at han snakker norsk. Han er dessuten ”maadelig af vext og proportunerit af bygning”, og har blondt hår og blå øyne. Siden Krohn kunne skrive, signerte han derfor reisepasset selv.

På baksiden av reisepasset kan vi lese at han har vist passet sitt frem den 5. august 1822 til Helsingørs hovedvakt, og at han også har fremvist passet ved Bergen politikammer den 21. august samme år.

Portrett av Michael Krohn fra Bergen

Portrett av Michael Krohn, som kan bekrefte at beskrivelsen fra passet stemmer godt overens med hvordan han så ut.

Michael Krohn var født 1793 i Bergen og kom fra en av byens fremste kjøpmannsslekter. Etter fullført skolegang i Bergen, tok han handelsutdannelse i utlandet. Da han var ferdig med utdannelsen, tok han del i familiebedriften Krohn & Co (tidligere Wollert Krohn handelshus). Utover på 1800-tallet var Michael Krohn en sentral skikkelse i næringslivet i Bergen. Hans første store prosjekt var etableringen av Det Bergenske Dampskibsselskab i 1851. Da Krohn ønsket å etablere et skipsverft i Solheimsviken møtte han stor motstand, men i 1855 ble Bergens Mekaniske Værksted grunnlagt. Det skulle gå mange år før de økonomiske problemene ble overvunnet, men i fra 1872 bedret økonomien seg, og verftet ble raskt et av landets største.

Krohn bosatte seg på sine eldre dager på lystgården Wernersholm i Hop i Fana. Da Bjørnstjerne Bjørnson i 1859 skrev teksten ”Ja, vi elsker”, var dette nettopp på besøk hos Michael Krohn på Hop.

Hvis du ønsker å se slike reisepass, må du oppsøke det lokale statsarkivet. Reisepassene vil her finnes i politi- og lensmannsarkivene.

Av Renathe-Johanne Wågenes, førstekonsulent ved Statsarkivet i Bergen

Kilder

Norsk Biografisk Leksikon, om Michael Krohn 

Store Norske Leksikon, om Michael Krohn 

Arkivet etter Bergen politidistrikt ved Statsarkivet i Bergen

Oddleif Lian, 1996: "Prestearkivenes kilder om flyttinger" Heimen nr 33, side 47-52 (artikkelen på nett)