Statsarkivet i Bergen har i samarbeid med Postmuseet på Lillehammer fått skannet Postens sirkulærer fra 1850 til 1929.

Sirkulærene gir detaljerte opplysninger om postgang, postruter, portotakster og annet som hadde betydning for sending av post i Norge, og til og fra Norge.

For frimerkesamlere og posthistorikere er disse sirkulærene viktige kilder, og det er grunnen til at vi nå gjør dem tilgjengelig i digital utgave.

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Lørdag 15. oktober 2011 holder NPS  åpent møte i Turnhallen i Bergen i forbindelse med den nasjonale frimerkeutstillingen ”Bergen Hundre”. Bakgrunnen er at Bergen filatelistklubb fyller 100 år.