sjøpass fra 1810

Det vakre sjøpasset for "Mary Ann" fra Baltimore er trykt på pergament og forsynt med underskriften til James Madison, president i USA 1809-1817. Kilde: Statsarkivet i Bergen. Byfogd og Byskriver i Bergen, Rettergang, Priserettssaker, I.F.d.2 1810-1814, Skipsdokument

Når det gjaldt sjørøveri, hjalp det ikke med gode skipspapirer, selv om de var undertegnet av den amerikanske presidenten slik som på dette sjøpasset fra 1810. Her er det skipet ” Mary Ann” fra Baltimore med en besetning på 18 menn, og ført av kaptein William Diamond, som har fått et ”sjøpass” undertegnet av president James Madison. Passet skulle virke både som identitetspapir, og som et slags sikkerhetsdokument i tilfelle skipet ble stoppet av kaperfartøyer i krigstider. Den øverste delen av passet ble holdt tilbake i USA som et kontrolldokument. Delene skulle passe sammen.

Kapervesenet var egentlig organisert sjørøveri, særlig i sin glansperiode på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Under krigene på denne tiden, var forholdene til sjøs utrygge. De krigførende nasjonene utrustet, eller gav støtte til, skip som kunne brukes til å kapre skip fra andre nasjoner. Dersom det ikke fantes noe utleveringsavtale mellom nasjonene, ble skipene med last auksjonert borte. Skipene som ble tatt av kaperfartøyene ble kalt for ”priseskip”. Private kjøpmenn og redere i de norske kystbyene investerte penger i slike kaperfartøyer for å veie opp mot handelstapene de var blitt påført under krigen.

Et av kaperskipene fra Bergen het ”Takforsidst”, og briggen var ført av Johannes Jacobsen Røscher. Røscher og ”Takforsidst” ble kjent for å ha kapret ”Mary Ann” 9.november 1810. Skipet var på vei fra Memel i  Øst-Preussen til England med trelast. Den amerikanske besetningen erobret skipet tilbake tre dager senere, men 1. desember tok Røscher kommandoen igjen. Dette var et drama som vakte oppsikt i samtiden, og mannskapet på ”Takforsidst” ble omtalt som helter.

Hele saken ble lagt fram i den særskilte Priseretten i Bergen 31. desember, og alle saksdokumenter ligger i arkivet fra Byfogden i Bergen. Skipet ble solgt for 70.776 riksdaler. Den amerikanske besetningen fikk lov å forlate landet etter rettssaken. 

Denne teksten er hentet fra boken: Statsarkivet i Bergen. Dokumentene forteller. Boken kan bestilles i nettbutikken.