I menyen til venstre vil det gradvis auke med nye nettutstillingar og jamvel gamle i ny innpakking. Nokre nettutstillingar har me ikkje fått inn i menyen til venste enno. Dei finn de i lista til høgre.

Det digitale Rosendalarkivet

Ei samling digitaliserte kjelder frå Rosendalarkivet. Eit samarbeidd mellom museet Baroniet Rosendal og Statsarkivet i Bergen.

Stiftelsenes Allé 

Nettutstilling som er laga i samband med 400-årsjubileet for det offentlege helsevesen i Norge. Utstillinga er ei tenkt byvandring i nokre dei mange stiftingane i Bergen i 1769.

Bybrannen i Bergen 1702

Om den til da største brannen i byens historie. Brannen kom til å prege byens videre utforming. Det ble blant annet anlagt almenninger og bygget murhus, men dette klarte likevel ikke å forhindre de store brannkatastrofer i senere tid.

Norsk Bjergningskompani AS 1912-1979
Med Arkivdagen 2009 satte Statsarkivet i Bergen fokus på arkivet etter Norsk Bjerningskompagni AS. I nettutstillinga finn ein presentasjon av kompaniet og nokre av forlisa dei hadde oppdrag på. Det er jamvel leita fram ein sjømann frå eit av forlisa og hans liv og karriere er skildra i både tekst, lyd og bilete.

I full fart - Samferdsel i Hordaland og Sogn og Fjordane dei siste 250 åra
Tema for Arkivenes dag 2004 var "Transport og kommunikasjon" og denne utstillinga var vår markering av dagen. Her finn ein mykje informasjon om transportvegar og -midlar henta frå arkiva våre.

Innvandring 1600-2000 - Gjennom bergenske briller og bergenske kilder.
I 2002 var tema for Arkivenes dag innvandring. Med denne utstillinga ville me visa at dagens innvandring ikkje er særleg omfattande, og på mange måter heller ikkje særlig ulik, den tradisjonelle innvandringa.

Poteten - jubilant i 2008

2008 var det internasjonale potetåret. Ei markering i regi av FN. Statsarkivet i Bergen laga si eiga nettutstilling om poteten og historia hans i Noreg, med særleg fokus på Bergen.