Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Ved krigsutbruddet var det norske flyvåpenet delt mellom Marinen og Hæren, men hadde antikvert utstyr og liten slagkraft. I løpet av de første krigsårene ble det opprettet fire norske skvadroner med numre 330-333.

330-skvadron ble satt opp i Storbritannia i april 1941 med betegnelsen 330 (N) Squadron. Den var operativ fra september 1941 og fikk i oppdrag å eskortere konvoier og patruljere etter ubåter og fiendtlige fly. Skvadronen var opprinnelig utstyrt med 24 Northrop N-3PB sjøfly, som Norge hadde bestilt før krigsutbruddet. Tapte fly ble erstattet med Catalina sjøfly.

 

331-skvadronen ble opprettet i Storbritannia under betegnelsen 331 (N) Squadron. Den ble satt opp på Catterick i 12. Group i Fighter Command i juli 1941. Den ble satt opp med Hawker Hurricane jagere, men disse ble i november 1941 erstattet med Spitfire. Fram til mai 1942 var skvadronen stasjonert på Orknøyeneog hadde i oppdrag å forsvare flåtebasen Scapa Flow. I mai 1942 ble den overført til for forsvar av London. I april 1944 ble den sammen med 332 (N) Squadron overført til Bognor flyplass ved kanalkysten og satt inn i angrep mot tyske mål på den franske kanalkysten. Sommeren 1944 ble begge skvadronene overført til Frankrike, og seinere til Belgia og Nederland. I sluttfasen av krigen skulle skvadronen i hovedsak angripe tyske bakkemål.

 

332-skvadronen ble opprettet i Storbritannia i 1942 under betegnelsen 332 (N) Squadron og tilhørte Hærens flyvåpen. 332 (N) var satt opp med Spitfire jagerfly. Skvadronen ble under andre verdenskrig kreditert 82 ødelagte, 11 sannsynligvis ødelagte og 50 skadde fiendtlige fly. Sommeren 1942 ble den satt opp for forsvaret av London, og den ble operert sammen med 331-skvadronen.

 

333-skvadron ble opprettet i februar 1942 i Woodhaven, Skottland under betegnelsen 333 (N) Squadron og bestod av den allerede operative 1477 Norwegian Flight forsterket med en ny norsk gruppe. Skvadronen var stasjonert i Skottland, stod under kommando av den britiske Costal Command og fløy Catalina flybåter og Mosquito jagerbombere. Oppdraget var patruljering etter ubåter, rekognosering mot Norge, og angrep mot tyske skip og ulike spesialoppdrag. Les flygerdagbøker fra de norske skvadronene.

Nordmenn var også med i allierte hæravdelinger under krigen. De samlede militære norske tapene i utlandet under krigen er oppgitt å være 1123 falne..