Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Kvinner i arrest i Bergen etter 1945

Arresterte kvinner i Bergen etter frigjøringen i 1945. Foto: Statsarkivet i Bergen

Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av partiet Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.

Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot om lag 92 000 siktede. Av disse ble rundt 50 000 straffet, 45 fikk dødsstraff, omtrent 17 000 fikk fengselstraff, og de resterende ble bøtelagt. Det norske rettsoppgjøret skilte seg fra andre rettsoppgjør ved at det omfattet forholdsvis mange saker, men til gjengjeld var de fleste domsavsigelsene milde.

I tillegg til de som dømt for krigsforbrytelser ved norske domstoler, ble det avsagt dødsdommer ved alliert rett i desember 1945 over bl.a. Hans Blomberg.

Samling av Riksadvokatens rundskriv i forbindelse med rettsoppgjøret..