Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

En kort innføring i den første "Bergensbølgen" og dens hovedpersoner: Vilhelm og Jack Bjerknes.

En vitenskapsmann blir født

Historien begynner den 14. mars 1862, da Vilhelm Bjerknes ble født. Vilhelm var sønn av en professor i mattematikk og fysikk, Carl Anton Bjerknes, og fikk i så måte fysikk inn med morsmelken. Dette ledet nok Vilhelm ganske naturlig inn i en tilsvarende utdannelse, både ved Universitetet i Kristiania og i Paris og Bonn. I 1893 ble Vilhelm ansatt som lektor ved Stockholms Høgskola, og allerede to år etter ble han utnevnt til professor.

Etter professorat i Kristiania (1907-1913) og Leipzig (1913-1917), ble Bjerknes ansatt som professor ved Geofysisk institutt ved Bergen museum (som senere ble Universitetet i Bergen). Denne stillingen var startskuddet for den revolusjonerende forskningen som skulle sette nye standarder innen meteorologi. Utgangspunktet var Bjerknes overbevisning om at et tett observasjonsnett kunne danne grunnlaget for en værvarslingstjeneste i Norge. I tillegg så han for seg at et slikt varselsnettverk også kunne bidra til å varsle værprosesser over andre land også.

Vilhelm Bjerknes

Vilhelm Bjerknes

Flytting til Bergen

Gjennom lobbyvirksomhet overfor staten, basert på forskningsresultater som han og hans medarbeidere hadde oppnådd, klarte Bjerknes å få bevilget 100.000 kroner til en utvidet værtjeneste i Bergen. Da Bjerknes selv var professor ved Geofysisk institutt, ble han ikke formelt satt som leder for den nye værvarslingstjenesten. Derimot ble han navet i en liten gruppe unge mennesker med brennende interesse for det de holdt på med. De viktigste i denne sammenhengen var Jacob Bjerknes, Tor Bergeron og Halvor Solberg. Denne nye værvarslingstjenesten ble formelt startet 1. juli 1918, da med Jack Bjerknes som leder. Senere skulle denne få navnet Værvarslinga på Vestlandet.

Jack Bjerknes, som var Vilhelms sønn, og Halvor Solberg, hadde begge vært assistenter under Bjerknes i Leipzig. Begge var allerede godt inne i Bjerknes modus operandum med hensyn til forskningsteorier. I 1919 sluttet svensken Tor Bergeron seg til det meteorologiske observatorium i Bergen, og disse tre, Jack, Halvor og Tor, skulle innen kort tid publisere sine respektive artikler/avhandlinger som dannet helheten rundt Bergensskolen.

Arbeidet til dette trekløveret utfylte Vilhelm Bjerknes ideer, og beskrev syklonmodellen (Jack Bjerknes), polarfronten (Halvor Solberg) og okklusjonsprosessen (Tor Bergeron). Gjennom disse arbeidene innførte de begreper som varmfront, kaldfront og luftmasser – begrep som fornyet og skapte den moderne meteorologi. De nye symbolene man tok i bruk på værkartet, var inspirert av symbolene man hadde på brukt på de strategiske kartene under krigen som nettopp hadde herjet Europa.

Syklonmodellen

Bergensskolen la stor vekt på de fysiske egenskapene (særlig temperatur og fuktighet) i luftmassene. Værfenomenene ble forklart som et resultat av tilstandsforandringer i disse. Det ble lagt særlig vekt på temperaturvariasjoner i forskjellige nivåer over bakken. De dominerende lavtrykksdannelsene på våre nordlige breddegrader kunne forklares som bølgeutviklinger langs soner (fronter) med skarpe temperaturmotsetninger. Man kunne kartlegge lavtrykkenes energiforråd, og beskrive deres utvikling og bevegelse. For å få tilgang til denne informasjonen var man avhengig av et tett nett av telegraferende meteorologiske stasjoner, som ifølge Vilhelm Bjerknes gjorde det mulig å avsløre «rynkene i værets ansikt».

Vilhelm Bjerknes flyttet hjem til Oslo i 1926, og var professor i mekanikk og matematisk fysikk ved Universitetet der frem til han gikk av med pensjon i 1932. Han døde i 1951.

Jack Bjerknes ble utnevnt til Dr. Philos i 1924, til tross for at han ikke hadde avlagt embetseksamen. I 1931 ble han professor i Oslo, hvor han jobbet frem til krigen. På 30-tallet hadde han holdt en rekke foredrag og kurs i USA, og da krigen brøt ut tok Jack familien sin med seg og fikk en stilling som professor ved UCLA, hvor han skulle grunnlegge deres institutt for meteorologi. Bjerknes tok så amerikansk borgerskap og ble ved UCLA frem til pensjonsalderen. Ved denne institusjonen innledet han forskning på flere nye meteorologiske felt, og omtales blant annet som grunnleggeren av det som kalles synoptisk meteorologi. Et av hans senere prosjekter var forskning på fenomenet El Niño. Han døde i 1975.

Bergensskolens grunnleggere

Bergensskolens grunnleggere
.