Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

11 /1877 Pigen Elen Hansdatter Helle

der under 23 d.M. blev reqvireret indlagt paa Sygehuset for venerisk Sygdom, har forklaret, at hun fylder sit 19de Aar i Marts Maaned førstkommende, og at hun er født i Ytre Holmedals Præstegjeld af Forældre Strandsidder Hans Danielsen Helle og Hustru Oline Johannesdtr, der Begge leve og boe paa Gaarden Helle i bemeldte Præstegjeld til hun bar i sit 15 Aar, da hun reiste til Askevold Præstegjeld og tjente hos Peder Johan Sørensen Grov 1/2 Aar, i hvilken Tid hun blev confirmeret i Askevolds Kirke. Derpaa var hun hjemme hos Forældrene i Ytre Holmedal omtrent 3/4 Aar og kom saa ved St. Hans Tider 1875 hertil Byen, hvor hun først logerede hos Spiseværtinde Marie Halvorsen i Tveregaarden i en 14 Dages Tid, saa hos sin Søster, Berthe gift med Arbeidsmand Berge og den gang boende i en Gaard paa Strandgaden omkring 1/2 Aar, tjente derpaa hos Restaurateur P. Nielsen i Kortpilsmuget 1 Maaned saa hos Fru Krohn i Berles Huus paa Strandgaden 1/2 Aar og var saa atter hos nævnte Søster Berthe, som da boede paa Nordnæs 1 Maaneds Tid. Derpaa reiste hin til Christiansund og tjente hos Restaurateur Blix ibidm omkring 1 Maaned. Saa kom hun atter hertil og tjente hos Snedker Torgersen ved Skottegaden 1 Maanedstid og i de sidste 14 Dage har hun opholdt sig hos atternævnte sin Søster Berthe, nu boende i Hollændergaden. Angjeldende sees at være anmeldt paa Politikammert som indflyttet hertil Byen den 6te Aug 1875 og den gang i Tjeneste hos Spiseværtinde Marie Halvorsen i Torvegaarden.

Bergens Plkt. d. 25 Januar 1877 LTMagelsen.